OPANAF nr. 1966/2015: aprobarea modelului si continutului formularului 088

OPANAF nr.1966/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 088  “Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA” a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 580 din 3 august 2015. 

OPANAF nr.1966/2015:

Avand in vedere dispozitiile art. 50, 52 si art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, al art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba modelul si continutul formularului (088) „Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – Formularul mentionat la art. 1 se depune, insotit de formularul 098 „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, la organele fiscale competente de catre societatile care sunt infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Formularul se depune in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului.

Art. 3. – Formularul mentionat la art. 1 se completeaza si se depune de catre societatile infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit dispozitiilor art. 153 alin. (1) lit. b) si c) sau alin. (91) din Codul fiscal, odata cu declaratia de mentiuni (formular 010) sau odata cu „Cererea de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (formular 099)”, dupa caz.

Art. 4. – Formularul mentionat la art. 1 se completeaza si se depune de catre persoanele impozabile, societati, infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt inregistrate in scopuri de TVA potrivit dispozitiilor art. 153 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulata in temeiul prevederilor art. 52 din Codul de procedura fiscala, in situatii cum ar fi:
a) schimbarea sediului social;
b) schimbarea administratorilor si/sau a asociatilor.

Art. 5. – Formularul mentionat la art. 1 se completeaza cu ajutorul programului informatic de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si care poate fi descarcat de pe pagina de internet {{www.anaf.ro}}.

Art. 6. – In sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se intelege, dupa caz:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul social declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului – pentru solicitarea inregistrarii, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;
b) organul fiscal in a carui evidenta este inregistrata persoana impozabila ca platitor de impozite si taxe – in cazul celorlalte persoane impozabile.

Art. 7. – (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Referirile la Legea nr. 31/1990 din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 9. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 112/2015 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile in domeniul taxei pe valoarea adaugata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 16 ianuarie 2015.

Art. 10. – Directia generala de informatii fiscale, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si unitatile subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Gelu-Stefan Diaconu

Bucuresti, 24 iulie 2015.
Nr. 1966.

Anexa

Formularul 088Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA

PDF-ul inteligent pentru generarea Formularul 088 – Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA, actualizat conform OPANAF nr.1966/2015, poate fi descarcat de aici.

(Visited 342 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


1 + = four

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.