Revisal – obligatii prevazute de Codul muncii

Cadrul general de reglementare privind registrul general de evidenta a salariatilor este stabilit de Codul muncii.

Potrivit art.34 din Codul muncii, fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor.

Registrul se va inregistra in prealabil la autoritatea publica competenta, potrivit legii, in a carei raza teritoriala se afla domiciliul, respectiv sediul angajatorului, data de la care devine document oficial.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

Acesta se completeaza si se transmite inspectoratului teritorial de munca in ordinea angajarii si cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariatilor, data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, tipul contractului individual de munca, salariul, sporurile si cuantumul acestora, perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, perioada detasarii si data incetarii contractului individual de munca.

Registrul general de evidenta a salariatilor se pasteaza la domiciliul, respectiv sediul angajatorului, urmand sa fie pus la dispozitie inspectorului de munca sau oricarei alte autoritati care il solicita, in conditiile legii.

La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate. Iar in cazul incetarii activitatii angajatorului, registrul general de evidenta a salariatilor se depune la autoritatea publica competenta, potrivit legii, in a carei raza teritoriala se afla sediul sau domiciliul angajatorului, dupa caz.

Obligatia angajatorului sa infiinteze registrul general de evident a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege este prevazuta si la art.40 alin.(2) lit.g) din Cod.

Codul muncii prevede, la art.16 alin.(2), si obligatia angajatorilor de a inregistra contractele individuale de munca in registrul general de evidenta a salariatilor anterior inceperii activitatii, registru care se transmite inspectoratului teritorial de munca. Obligatie, printre altele , care conditioneaza inceperea executarii contractului individual de munca, prestarea muncii si salarizarea ei.

Metodologia de intocmire a registrului general de evidenta a salariatilor, inregistrarile care se efectueaza, precum si orice alte elemente in legatura cu intocmirea acestora sunt stabilite prin H.G. nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor . Se adauga Ordinul nr.1918/2011 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Procedurii si actelor pe care angajatoriii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul territorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a Procedurii privind transmiterea registrului in format electronic .

Extras din lucrarea “REVISAL – Ghid practic de completare si transmitere“, lucrare ce va aparea in curand in Libraria Contabun.ro si care are urmatorul cuprins:

1. REVISAL si REGES – informatii generale
2. Registrul general de evidenta a salariatilor – obligatii prevazute de Codul muncii
3. Obligatia infiintarii si pastrarii registrului general de evidenta a salariatilor
4. Elemente cuprinse de registrul general de evidenta a salariatilor
5. Registrul general de evidenta a salariatilor: termene de completare, inregistrare si transmitere
6. Modalitati de transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor
7. Persoanele care pot completa si transmite registrul general de evidenta a salariatilor
8. Contraventii si sanctiuni prevazute de HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor
9. Recuperarea datelor din aplicatia Revisal
9.1 Salavarea bazei de date
9.2 Restaurarea bazei de date
9.3 Recuperea bazei de date pierdute
9.5 Mutarea bazei de date de pe un calculator pe altul
10. Ghid de instalare si utilizare REVISAL
11. Revisal – Manual de utilizare
12. Transmiterea on‐line a registrului general de evidenta a salariatilor
13. Raspunsuri la situatii frecvente ce pot aparea in timpul utilizarii fie a aplicatiei Revisal, fie a portalului online ReGES
13.1 Utilizarea aplicatiei Revisal
13.2 Utilizarea portalului online ReGES aferent HG 500/2011
13.3 Indrumari privind completarea registrului
14. Studii de caz privind completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor
15. Institutiile care au acces la datele din registrul general de evidenta a salariatilor
16. Dictionar de termini Revisal
17. Modele si formulare necesare la intocmirea, completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor
17.1 Decizie de numire persoana pentru completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor
17.2 Contract de prestare servicii pentru completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor
17.3 Informare catre Inspectoratul Teritorial de Munca despre incheierea contractului cu prestatorul care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor
17.4 Informare catre Inspectoratul Teritorial de munca despre incetarea/rezilierea contractului cu prestatorul care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor
17.5 Adresa tip de inaintare catre Inspectoratul Teritorial de Munca a registrului general de evidenta a salariatilor
17.6 Cerere tip pentru obtinerea parolei in vederea accesului online la registrul de evidenta electronica a salariatilor
17.7. Cerere de recuperare a bazei de date Revisal
18. Bibliografie

 

(Visited 671 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


6 × nine =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 5.881 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor.