Legea nr.254/2015: modificari si completari aduse Legii zilierilor

Legea nr. 254/2015 pentru aprobarea OUG nr. 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 818 din 3 noiembrie 2015.

 

Legea nr.254/2015:

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36 din 11 iunie 2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 12 iunie 2014, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri”.

2. La articolul I, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. I. – Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:”.

3. La articolul I, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„1. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(3) Institutiile publice nu au calitatea de beneficiari in sensul prevazut de prezenta lege, cu exceptia:
a) serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale si a gradinilor botanice din subordinea universitatilor, pentru activitatile prevazute la art. 11 alin. (1) lit. l), m) si o);
b) unitatilor din subordinea M inisterului Tineretului si Sportului pentru domeniile prevazute la art. 11 alin. (1) lit. p)-s);
c) Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» si institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare aflate in subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a oficiilor de studii pedologice si agrochimice judetene, pentru domeniile prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a)-c);
d) institutiilor publice autorizate sa efectueze cercetari arheologice, conform normelor existente in domeniu, respectiv universitati, institute de cercetare, institutii cu profil muzeal, pentru domeniul prevazut la art. 11 alin. (1) lit. k).»”

4. La articolul I, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„2. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 11. – (1) Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:
a) agricultura, vanatoare si servicii anexe – diviziunea 01;
b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit si acvacultura – diviziunea 03;
d) colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase – clasa 3821 si clasa 3811;
e) recuperarea materialelor – grupa 383;
f) comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii – grupa 462;
g) activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor – grupa 823;
h) publicitate – grupa 731;
i) activitati de interpretare artistica – spectacole – clasa 9001, activitati-suport pentru interpretarea artistica – spectacole – clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole – clasa 9004;
j) activitati de cercetare-dezvoltare in biotehnologie – clasa 7211, activitati de cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie – clasa 7219;
k) activitati de cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste – clasa 7220 (sapaturi arheologice);
l) activitati de intretinere peisagistica – plantarea, ingrijirea si intretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare – clasa 8130;
m) cresterea materialului saditor – cresterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operatiuni de ingrijire/curatare a pomilor, activitati ale pepinierelor, cu exceptia celor pentru arbori de padure – clasa 0130;
n) activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale – clasa 9140;
o) cresterea si reproductia animalelor semidomesticite si a altor animale – clasa 0149;
p) hoteluri si alte facilitati de cazare – diviziunea 55; facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata – clasa 5520 – tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului si Sportului, direct sau prin unitatile din subordinea acestuia);
q) facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata – clasa 5520 – cabane;
r) activitati ale bazelor sportive – clasa 9311;
s) activitati ale cluburilor sportive – clasa 9312;
s) activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621.»”

5. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu urmatorul cuprins:
„3. La articolul 12 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
«b1) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), constand in lipsa acordului pe care zilierul si beneficiarul trebuie sa-l exprime in scris pentru ca plata remuneratiei sa se realizeze cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii sau al perioadei de desfasurare a activitatii, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 de lei;»”.

Art. II. – In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor publice nr. 831/600/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri se modifica in mod corespunzator.

Art. III. – Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VALERIU-STEFAN ZGONEA
PRESEDINTELE SENATULUI,
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 2 noiembrie 2015.
Nr. 254.

(Visited 555 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 − = four

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.