HG nr.1017/2015: salariul minim in 2016

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se va majora de la 1050 lei cat este in prezent la 1250 lei incepand cu data de 1 mai 2016, porivit HG nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.987 din 31 decembrie 2015.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

HG nr.1017/2015:

In temeiul art.41 alin.(2), al art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art.1. – Incepand cu data de 1 mai 2016, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 1250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 de ore in medie pe luna in anul 2016, reprezentand 7,382 lei/ora.

Art.2. – (1) Stabilirea salariului de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru fiecare contract individual de munca in care salariul minim este stabilit sub nivelul mentionat in prezenta hotarare de guvern, in masura in care, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3. – La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, se abroga.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOS

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Claudia-Ana Costea
Viceprim-ministru, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri,
Costi Grigore Borc
Ministrul finantelor publice,
Anca Dana Dragu

Bucuresti, 30 decembrie 2015.
Nr.1017.

 

(Visited 2,231 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.