OUG nr.65/2015: completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

OUG nr.65/2015 pentru completarea art.29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 986 din 31 decembrie 2015.

OUG nr.65/2015:

Avand in vedere obligatia angajatorilor care detin avize de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, de a elabora planul de prevenire si protectie corespunzator locurilor de munca incadrate in conditii deosebite, revizuit, care sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor, cuprinzand masuri si actiuni esalonate si distribuite trimestrial, pe perioada 1 ianuarie-1 decembrie 2015, astfel incat, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2015, locurile de munca sa se incadreze in conditii normale,
tinand seama de controalele efectuate la nivelul Inspectiei Muncii, in urma carora s-a constatat ca, in prezent, angajatorii sunt in curs de realizare a programelor de normalizare a conditiilor de munca,

luand in considerare termenul de 31 decembrie 2015, prevazut de legislatia in vigoare, respectiv Hotararea Guvernului nr. 1.173/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, se poate estima ca, in contextul economic actual, masurile propuse in planul de prevenire si protectie nu se pot realiza integral,
tinand seama de Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor, referitoare la un cadru strategic al UE privind sanatatea si siguranta la locul de munca 2014-2020, cu referire la imbunatatirea prevenirii bolilor profesionale prin combaterea riscurilor existente, noi si emergente, in sensul in care bolile profesionale, inclusiv cele provocate sau agravate de conditiile de munca defavorabile, reprezinta o povara grea pentru lucratori, intreprinderi si sistemele de asigurari sociale,

luand in considerare solicitarile partenerilor sociali, precum si faptul ca lipsa cadrului juridic afecteaza un numar de peste 30.000 de lucratori incadrati in conditii deosebite,

avand in vedere faptul ca, din analiza solicitarii de reinnoire a avizelor de incadrare in conditii deosebite in functie de clasificarea activitatilor din economia nationala, rezulta ca pe primele locuri se situeaza sistemul de sanatate si asigurari sociale, activitatea de extractie a carbunelui superior si inferior urmata de productia si furnizarea de energie electrica si termica, iar pentru aceste locuri de munca, din lipsa fondurilor angajatorilor necesare pentru a asigura masurile de prevenire si protectie, exista posibilitatea ca inspectorii de munca, in urma controalelor, sa dispuna sistarea activitatii, cu implicatii atat pe piata fortei de munca, cat si in bugetul asigurarilor de somaj,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic – Dupa alineatul (1) al articolului 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Locurile de munca pot fi mentinute in conditii deosebite, prin reinnoirea avizelor de incadrare pe baza metodologiei stabilite prin hotarare a Guvernului, pentru o perioada de maximum 3 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2016, termen pana la care angajatorii au obligatia de a normaliza conditiile de munca.

(1^2) Perioada cuprinsa intre data de 31 decembrie 2015 si data reinnoirii avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite de munca, pentru care angajatorii datoreaza, dupa caz, diferenta dintre cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii deosebite de munca si cea declarata de catre acestia.”

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOs

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale
si persoanelor varstnice,
Claudia-Ana Costea
Ministrul afacerilor externe,
Lazar Comanescu

Bucuresti, 30 decembrie 2015.
Nr. 65.

(Visited 411 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine − = 3

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.