Ce declaratii se depun la Fisc in luna ianuarie 2016?

Potrivit calendarului obligatiilor fiscale pentru luna ianuarie 2016, publicat pe site-ul ANAF, contribuabilii trebuie sa depuna in luna ianuarie 2016, la unitatile teritoriale ANAF (online sau la ghiseu, dupa caz), o serie de formulare si sa achite o serie de impozite, dupa cum urmeaza:

 

TERMENUL OBLIGATIA CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI BAZA LEGALA
15 zile de la data de cand nu se mai realizeaza venituri Depunerea Declaratiei de inregistrare in evidenta persoanelor fizice care nu realizeaza venituri, precum si pentru stabilirea obligatiilor de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate – Formular 604 Se depune pentru inregistrarea in evidenta persoanelor fizice fara venituri, precum si pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care nu realizeaza venituri, potrivit legii, in vederea stabilirii Legea 227/2015 art. 180 alin. (1)
OPANAF 3743/2015
30 de zile de la data infiintarii/ data eliberarii actului legal de functionare/ data inceperii activitatii/ data obtinerii primului venit/ data dobandirii calitatii de angajator, dupa caz, sau 15 zile de la data modificarii ulterioare a datelor declarate initial Depunerea declaratiilor:

– 010 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica – Formular 010

– 020 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane – Formular 020

– 070 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere – Formular 070

– 010 – Se completeaza de persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. Declaratia de inregistrare se completeaza la infiintare, iar declaratia de mentiuni se completeaza cind se modifica datele declarate anterior. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor.
– 020 – Se completeaza de persoanele fizice, altele decat cele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor.
– 070 – Se completeaza de contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere.
Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1)
vineri 8 ianuarie Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania Contribuabilii inregistrati in scop de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa isi modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar. Legea 227/2015 art. 322
luni 11 ianuarie Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea 571/2003, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. Legea 571/2003 art. 152 alin. (7)
OPANAF 1768/2012
vineri 15 ianuarie Depunerea Declaratiei pentru inregistrarea gospodariei individuale care realizeaza bauturi alcoolice destinate consumului propriu Gospodariile individuale care produc pentru consumul propriu bere, vinuri si bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri Legea 571/2003 art. 206^21
vineri 15 ianuarie Depunerea Declaratiei privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut Micii producatori de vinuri linistite Legea 571/2003 art. 206^21
vineri 15 ianuarie Depunerea Declaratiei privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut Micul producator de vinuri aflat in cazul prevazut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum si destinatarul din Romania prevazut la alin. (25) Legea 571/2003 art. 206^21
vineri 15 ianuarie Depunerea Declaratiei pe propria raspundere privind productia de bere pentru anul 2015 Antrepozitarii autorizati ca mici producatori de bere Legea 571/2003 art. 206^10 alin. (4)
vineri 15 ianuarie Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul … Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat Legea 227/2015 art. 354
vineri 15 ianuarie Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat Legea 227/2015 art. 354
vineri 15 ianuarie Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul …. pentru luna precedenta Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (produse energetice) Legea 571/2003 art. 206^20
vineri 15 ianuarie Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precedenta Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcoolul etilic si a produse alcoolice) Legea 571/2003 art. 206^58
vineri 15 ianuarie Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile de produse accizabile Legea 571/2003 art. 206^50
vineri 15 ianuarie Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precedenta Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile Legea 571/2003 art. 206^55 alin. (1)-(2)
vineri 15 ianuarie Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile Legea 571/2003 art. 206^55 alin. (1) si (3)
vineri 15 ianuarie Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie, pentru luna precedenta Antrepozitarii autorizati pentru productie/ depozitare Legea 571/2003 art. 206^60
vineri 15 ianuarie Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie, pentru luna precedenta Antrepozitarii autorizati pentru depozitare Legea 571/2003 art. 206^60
vineri 15 ianuarie Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precedenta Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat Legea 571/2003 art. 206^30
vineri 15 ianuarie Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii Legea 571/2003 art. 206^64
vineri 15 ianuarie Depunerea Declaratiei privind informatiile necesare analizei nivelului garantiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile Antrepozitarul autorizat/destinatarul inregistrat/expeditorul inregistrat la autoritatea vamala teritoriala Legea 227/2015 art. 348
miercuri 20 ianuarie Depunerea Declaratiei pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal – Formular 089 Persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabiite in Romania, conform art. 266 alin.(2), care au bobtinut licenta de furnizare a energiei electrice in perioada 1 – 31 decembrie 2015 si care au activitate principala revanzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrica cumparata este neglijabil Legea 227/2015 art.331 alin.(2) lit.e) pct.2
OPANAF 3628/2015
luni 25 ianuarie Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2016 si a modului de determinare a acesteia. Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent Legea 227/2015 art. 300 alin. (9)
luni 25 ianuarie Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior Persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, solicita MFP aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale Legea 227/2015 art. 300 alin. (16)
luni 25 ianuarie Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta Platitorii de urmatoarele venituri: din drepturi de proprietate intelectuala; din contracte/ conventii civile si de agent; expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica care nu genereaza o persoana juridica; din premii si jocuri de noroc; obtinute de nerezidenti; din alte surse Legea 571/2003 art. 52 alin. (3), art. 52^1 alin. (1) si (4), art. 77 alin. (6), art. 79 alin. (3), art. 116 alin. (4) si (5)
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratiei privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent – Formular 094 Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea 571/2003, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro Legea 571/2003 art. 156^1 alin. (6)
OPANAF 7/2010
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat – Formular 100 – lunar – Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
– trimestrial – Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
– semestrial – Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3
– alte termene – Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
OPANAF 3136/2013
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pentru luna precedenta/trimestrul precedent – Formular 112 Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente (Legea 571/2003 art. 296^3 lit. e);
Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului (Legea 571/2003 art. 296^3 lit. f);
Orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor (Legea 571/2003 art. 296^3 lit. g)
Legea 571/2003 art. 296^19
OMFP 1045/2012
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent –Formular 208 Notarii publici Legea 571/2003 art.77^3
OPANAF 892/2012
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta – Formular 224 Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania Legea 571/2003 art. 60 alin. (2)
OPANAF 52/2012
luni 25 ianuarie Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata –Formular 300 Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 Legea 571/2003 Lunar, trimestrial, semestrial, anual, dupa caz (vezi instructiunile de completare din formular) Legea 571/2003 art.156^2 alin. (1)
OPANAF 1790/2012
luni 25 ianuarie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta –Formular 301 Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune. Legea 571/2003 art. 156^3 alin. (2)
OPANAF 30/2011
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata –Formular 307 Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din Legea 571/2003 OPANAF 2223/2013
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal – Formular 311 Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) Legea 571/2003 si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA OPANAF 632/2015
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta – Formular 390 VIES Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Legea 571/2003 Legea 571/2003 art. 156^4
OPANAF 3162/2011
luni 25 ianuarie Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din Legea 571/2003) –Formular 394 Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Legea 571/2003, obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din Legea 571/2003, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1).
Persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Legea 571/2003, care realizeaza in Romania, de la persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.
OPANAF 3806/2013
luni 25 ianuarie Depunerea Cererii de restituire a accizelor de catre importatori, pe trimestrul precedent Beneficiarii scutirilor de accize (institutii, organizatii) Legea 571/2003 art. 206^56
luni 25 ianuarie Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta, pe trimestrul precedent Vanzatorii pentru livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta Legea 571/2003 art. 206^47 alin. (5)
luni 25 ianuarie Depunerea Notificarii privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare –Formular 097 – pentru intrarea prin optiune in sistem: pana pe 25 ianuarie, persoanele care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent;
– pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul;
– persoanele impozabile care depasesc plafonul de 2.250.000 lei;
– persoanele impozabile care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare.
Legea 227/2015 art. 324
luni 25 ianuarie Virarea impozitului pe dividende in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale – Persoanele juridice care platesc dividende catre actionari sau asociati
– Persoanele juridice romane care distribuie/platesc dividende catre o persoana juridica romana conform art. 36 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal
Legea 571/2003 art. 36 alin. (3), art. 67 alin. (1)
luni 25 ianuarie Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata; in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, incepand cu prima luna in care se inregistreaza depasirea rezultatelor estimate. Incasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plati pana la data de 25 a lunii urmatoare) Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line. OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) i

 

(Visited 1,177 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× one = 9

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.