Ordinul nr.3622/2015: aprobarea formularelor 220, 221, 222, 223, 224, 260 si 650 utilizate pentru administrarea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice

OPANAF nr.3622/2015 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice, care se vor utiliza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2016 si pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit pe venit si contributii sociale, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.943 din 21 decembrie 2015. 

OPANAF nr.3622/2015:

In temeiul prevederilor:
– art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare;
– art. 5 alin. (4), art. 82, 107, 120, 121, 151, art. 169 alin. (5) si (7), art. 173 si 174 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
– art. 342 alin. (1) si (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1 (1) Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare, prevazute in anexa nr. 1:

a) 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p, si “Fisa capacitatii de cazare”, cod 14.13.01.13/3p;

b) 221 “Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”, cod 14.13.01.13/9, si “Anexa nr. … la Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”;

c) 222 “Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate”, cod 14.13.01.13/5i;

d) 223 “Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, cod 14.13.01.13/1i;

e) 224 “Declaratie privind veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania”, cod 14.13.01.13/5;

f) 260 “Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contributii de asigurari sociale”, cod 14.13.02.13./3a, si anexa nr. 1 “Situatie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit”, respectiv anexa nr. 2 “Situatie privind stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate/contributiei lunare de asigurari sociale”;

g) 650 “Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor”, cod 14.13.02.15/cfb, si anexa “Situatie privind stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate”.

(2) Formularele prevazute la alin. (1) lit. a) – e) se completeaza si se depun conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.

ART. 2 Formularele prevazute la art. 1 se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2016 si stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit pe venit si contributii sociale.

ART. 3 Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3 la prezentul ordin.

ART. 4 Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 5 Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare si Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 6 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Gelu-Stefan Diaconu

Bucuresti, 10 decembrie 2015.
Nr. 3.622.

OPANAF nr.3622/2015 cu anexele conexe poate fi consulatat aici.

(Visited 516 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


two + 3 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.