Ordinul nr.374/2015: aprobarea documentului portabil DA1 – Document care atesta dreptul de a primi asistenta medicala in cadrul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale

Ordinul nr. 374/2015 pentru aprobarea instructiunilor privind eliberarea si utilizarea documentului portabil DA1 – “Document care atesta dreptul de a primi asistenta medicala in cadrul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale” in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 932 din 16 decembrie 2015.

 

Avand in vedere:

– Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata; – dispozitiile art. 36 – 41 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, cu modificarile si completarile ulterioare;

– dispozitiile art. 33 – 41 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;

– prevederile art. 7 pct. III lit. e), m) si n) din Statutul Casei Nationale de Pensii Publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 118/2012, cu modificarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 9 din Statutul Casei Nationale de Pensii Publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 118/2012, cu modificarile ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Pensii Publice emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba instructiunile privind eliberarea si utilizarea documentului portabil DA1 – “Document care atesta dreptul de a primi asistenta medicala in cadrul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale” in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2 Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice si casele teritoriale de pensii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin in conformitate cu prevederile Regulamentului intern si a Regulamentului de organizare si functionare.

ART. 3 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice,

 Ileana Ciutan Bucuresti,

Bucuresti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 374.

ANEXA

INSTRUCTIUNI

privind eliberarea si utilizarea documentului portabil DA1 – “Document care atesta dreptul de a primi asistenta medicala in cadrul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale” in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala

Rate this post
(Visited 252 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


three × = 9

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.