Impozitul pe veniturile din salarii – modifcari 2016

Prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, au fos aduse o serie de modificari impozitului pe veniturile din salarii, incepand cu 1 ianuarie 2016, dinre care cele mai importante sunt:

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

1. La veniturile asimilate salariilor au fost adaugate urmatoarele venituri:

– sumele reprezentand participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;

– sumele reprezentand participarea salariatilor la profit, potrivit legii;

– remuneratia obtinuta de membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si drepturile cuvenite managerilor, in baza contractului de management prevazut de lege;

– indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit prin hotarare a Guvernului;

– indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entitati nerezidente, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a entitatii nerezidente de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva;

– remuneratia bruta primita pentru activitatea prestata de zilieri, potrivit legii.

Nota: In cazul delegarii si/sau detasarii, pentru sumele primite pe perioada deplasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, reprezentand indemnizatii si orice alte sume de aceeasi natura, s-a reglementat aplicarea regimului fiscal  aplicabil salariatilor si in cazul administratorilor, directorilor, membrilor directoratului de la societatile administrate in sistem dualist, ai consiliului de supraveghere si manegerilor.

2. La avantajele in bani sau in natura au fost adaugate urmatoarele venituri:

-tichetele de masa, voucherele de vacanta si tichetele de cresa. Acestea erau prevazute si inainte, in normele metodologice de aplicare, la venituri din salarii si asimilate salariilor.

3. La venituri din salarii neimpozabile au fost aduse urmatoarele modificari:

– cadourile si tichetele cadou oferite de angajatori salariatilor, cat si pentru copiii minori ai acestora, sunt neimpozabile in cazul in care sunt acordate cu ocazia acelorasi evenimente (anumite sarbatori religioase, 8 martie, 1 iunie etc.) si nu depasesc limita a 150 lei pentru fiecare persoana in parte/ocazie;

– neimpozitarea la nivelul angajatilor a hranei acordate de angajator in baza normelor tehnice sau igienice reglementate pentru anumite sectoare de activitate care interzic introducerea alimentelor in incinta unitatii;

– in cazul cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au resedinta si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, nu se mai mentioneaza faptul ca aceste cheltuieli trebuie sa fie la nivelul unui abonament lunar;

– indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, in limita plafonului neimpozabil de 2,5% ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru indemnizatie/diurna in tara/strainatate, precum si cele primite pentru  acoperirea cheltuielilor de transport si cazare. Plafonul zilnic neimpozabil se acorda numai daca durata deplasarii este mai mare de 12 ore, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de deplasare in interesul desfasurarii activitatii;

– indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entitati nerezidente, in limita plafonului neimpozabil stabilit la nivel legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a entitatii nerezidentiale de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;

– sume reprezentand cheltuieli efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator se efectueaza si in cazul administratorilor/directorilor care desfasoara activitate pentru platitorul respectiv;

– contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr.204/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand contributii la scheme pe pensii facultative, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limia a 400 de euro anual pentru fecare persoana;

– primele de asigurare voluntara de sanatate conform Legii nr.95/2006, republicata, suoortate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana;

– partea de 50% reprezentand avantaj sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor pentru care cealalta parte de 50% este cheltuila deductibila la calculul impozitului pe profit sau pe venit al angajatorului.

4. Deducerea personala

– A fost majorat nivelul deducerilor personale acordate in functie de numarul persoanelor aflate in intretinere.

Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2016 deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.500 lei inclusiv, astfel:
(i) pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 300 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 400 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere – 500 lei;
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 600 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere – 800 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.501 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

– S-a introdus prevederea potrivit careia pentru copii minori suma reprezentand deducerea personala se atribuie fiecarui parinte/tutore in intretinerea caruia se afla copiii.

– S-a majorat nivelul maxim al veniturilor impozabile si neimpozabile ale persoanei aflate in intretinere, de la cel mult 250 lei lunar la cel mult 300 lei lunar, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 62 lit. o), w) si x) si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Determinarea impozitului din salarii si asimilate salariilor

– La stabilirea bazei de calcul pentru determinarea impozitului lunar pentru veniturile din salarii realizate la functia de baza, se deduc in continuare contributiile afectuate la fondurile de pensii facultative in limita sumei de 400 euro la nivelul anului, daca sunt suportate de angajati.

– Se adauga si posibilitatea deducerii primelor de asigurare voluntara de sanatate conform Legii nr.95/2006 in limita sumei de 400 euro la nivelul anului, daca sunt suportate de angajati.

Sursa: AJFP Arges

(Visited 927 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ six = 15

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.