Legea dialogului social nr.62/2011 actualizata ianuarie 2016

Legea dialogului social nr.62/2011 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata, aplicabila incepand cu 17 ianuarie 2016,  cu link-uri interne pentru a fi usor de parcurs,  poate fi consultata aici.

 

Ultima modificare si completare a fost adusa Legii dialogului social nr.62/2011 prin Legea nr.1/2016, publicata in Monitorul Oficial nr.26 din 14 ianuarie 2016, in vigoare de la 17 ianuarie 2016 care modifica: art.1 lit.r), art.24, art.134;  introduce: alin.(5) la art.41, alin.(4^1) la art.55, lit.f^1) la art.78, art.138^1; abroga art.137).

Art.1 lit.r) inainte de modificare:
r) sectoare de activitate – sectoarele economiei nationale care grupeaza domenii de activitate definite conform codului CAEN. Sectoarele de activitate se stabilesc prin hotarare a Guvernului dupa consultarea partenerilor sociali;

Art.1 lit r) dupa modificare:
r) sectoare de activitate – sectoarele economiei nationale care se stabilesc de catre Consiliul National Tripartit si se aproba prin hotarare a Guvernului;

Art.24 inainte de modificare: Cotizatia platita de membrii de sindicat este deductibila in cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Art.24 dupa modificare: (1) La cererea organizatiei sindicale si cu acordul membrilor acestora, angajatorii vor retine si vor vira sindicatului cotizatia de sindicat pe statele lunare de plata.
(2) Cotizatia platita de membrii de sindicat este deductibila in cuantum demaximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal.”

La art.41 s-a introdus un nou alineat, alin.(5), cu urmatorul cuprins: Un sindicat poate fi afiliat, la nivel national, la o singura federatie sindicala. De asemenea, o federatie sindicala poate fi afiliata, la nivel national, unei singure confederatii sindicale.

La art.55 s-a introdus un nou alinetat, alin.(4^1), cu urmatorul cuprins:  Un angajator poate fi afiliat, la nivel national, la o singura federatie patronala. De asemenea, o federatie patronala poate fi afiliata, la nivel national, la o singura confederatie patronala de rang superior.

La art.78 s-a introdua o noua litera, lit.f^1), cu rmatorul cuprins: stabileste sectoarele de activitate, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art.134 inainte de modificare: Partile contractului colectiv de munca sunt angajatorii si angajatii, reprezentati la negocieri dupa cum urmeaza:
A.din partea angajatorilor:
a)la nivel de unitate, de catre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de functionare, dupa caz;
b)la nivel de grup de unitati, de catre angajatori care au acelasi obiect principal de activitate, conform codului CAEN, constituiti voluntar sau conform legii;
c)la nivel de sector de activitate, de catre organizatiile patronale legal constituite si reprezentative potrivit prezentei legi;
B.din partea angajatilor:
a)la nivel de unitate, de catre sindicatul legal constituit si reprezentativ potrivit prezentei legi sau de catre reprezentantii angajatilor, dupa caz;
b)la nivelul grupurilor de unitati, de catre organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative la nivelul unitatilor membre ale grupului;
c)la nivel de sector de activitate, de catre organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative potrivit prezentei legi.

Art.134 dupa modificat: Partile contractului colectiv de munca sunt angajatorul sau organizatia patronala si angajatii, prin organizatiile sindicale, reprezentati dupa cum urmeaza:

1. Angajatorul sau organizatiile patronale:
a) la nivel de unitate, de catre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de functionare, dupa caz;
b) la nivel de sector de activitate si grup de unitati, de catre organizatiile patronale legal constituite si reprezentative potrivit legii;
c) la nivelul institutiei bugetare si al autoritatilor si institutiilor publice care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca, de catre conducatorul institutiei, respectiv de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, dupa caz, ori de catre loctiitorii de drept ai acestora;
d) la nivel de sector de activitate bugetar, de catre reprezentantul legal al autoritatii publice centrale competente.

2. Angajatii:
a) la nivel de unitate, de catre sindicatele legal constituite si reprezentative. In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ, reprezentarea se face de catre federatia la care este afiliat sindicatul, daca federatia este reprezentativa la nivelul sectorului din care face parte unitatea; acolo unde nu sunt constituite sindicate, de catre reprezentantii alesi ai angajatilor;
b) la nivelul grupurilor de unitati si al sectoarelor de activitate, de catre organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative potrivit legii;
c) la nivelul institutiilor bugetare si al autoritatilor si institutiilor publice care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca, de catre organizatiile sindicale reprezentative potrivit legii.

Art.137 se abroga. Art. 137 avea urmatorul cuprins: In sectorul bugetar, partile contractului colectiv de munca sunt angajatorii si angajatii, reprezentati dupa cum urmeaza:
A.din partea angajatorilor:
a)la nivel de unitate, de catre conducatorul institutiei bugetare sau de catre persoana mandatata in acest scop;
b)la nivel de grup de unitati, de catre reprezentantul legal al ordonatorilor principali de credite;
c)la nivel de sector de activitate, de catre reprezentantul legal al autoritatii publice centrale competente;
B.din partea angajatilor, la nivel de unitate, grup de unitati sau sector de activitate, de organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative conform prevederilor prezentei legi, in caz contrar aplicandu-se prevederile art. 135.

S-a introdus un nou articol, art.138^1, cu urmatorul cuprins: (1) Contractele colective de munca se negociaza si la nivelul regiilor autonome, companiilor nationale, asimilate grupurilor de unitati, precum si la nivelul autoritatilor si institutiilor publice care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca. In cazul autoritatilor si institutiilor publice care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca, contractul colectiv se incheie intre conducatorul autoritatii sau institutiei publice si sindicatele legal constituite si reprezentative, potrivit legii.
(2) In contractele colective de munca incheiate la nivel de sector de activitate, pentru personalul din sectorul bugetar, partile vor stabili expres modalitatile de negociere a contractelor colective de munca la nivelul autoritatilor si institutiilor care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca, autoritati/institutii aflate in coordonarea sau in subordonarea autoritatii publice centrale.”

Vezi lucrarea “Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic” actualizata 2016.

(Visited 2,394 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− one = 8

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.