Adeverinta pentru medicul de familie cu zilele de concediu medical pe ultimele 12 luni – model oficial 2016

Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, au fost modificate si completate de Ordinul Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.43/8/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2016.

Printre modificarile si completarile aduse Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005, a fost introdusa si o noua anexa, anexa nr.19 – adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, necesara pentru eliberarea de concedii medicale.

Toate formularele necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca la gasiti aici:145-modele si formulare CIM

In acest sens a fost completat si alin.(1) de la art.38 din Norme care dupa modificare face trimitere la modelul prevazut in anexa 19, dupa cum urmeaza:
“Art.38
(1) Platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, in vederea acordarii certificatelor de concediu medical, conform modelului prevazut in anexa nr. 19.

 

ANEXA (Anexa nr. 19 la norme)

ANGAJATOR/CASA DE ASIGURARI DE SANATATE . . . . . . . . …. .

Nr. de inregistrare . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

ADEVERINTA

Prin prezenta se certifica ca domnul/doamna . . . . . . …… . . ., CNP . . . . . . …… . . ., act de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . nr. . . . . . .., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . ., str. . . . . . . …… . . . nr. . . . . ., bl. . . . . .., ap. . . . . , sectorul/judetul . . . . . . . . . ., are calitate de persoana asigurata pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.

Numarul de zile de concediu medical de care persoana asigurata a beneficiat in ultimele 12 luni este de . . . . . . . . . . zile, pana la data de . . . . . . . . . ., aferente fiecarei afectiuni in parte, dupa cum urmeaza:

Cod de indemnizatie Numar zile concediu medical in ultimele 12 luni

Reprezentant legal angajator/Presedinte – director general,
. . . . . . …………… . . .

(Visited 13,074 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 3 = one

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.