Conventia civila: cum se impoziteaza in 2016

Pentru prestarea anumitor activitati, angajatorii decurg de multe ori la contractele civile de prestare servicii, cunoscute sub denumirea de conventii civile, care nu se supun prevederilor Codului muncii si care pot fi incheiate doar pentru efectuarea unor activitati cu caracter ocazional.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

In cazul conventiei civile este exclusa dependenta, subordonarea prestatorului fata de platitorul venitului si continuitea activitatii desfasurate. Altfel, acel act civil poate fi considerat ca mascheaza de fapt un raport de munca, fara sa se incheie un contract individual de munca, folosit de unii angajatori ca o modalitate mai flexibila, cu mai putine obligatii ale angajatorului fata de salariat si mai putin costisitoare fiscal.

Din punct de vedere al tratamentului fiscal, de la 1 ianuarie 2016, veniturile obtinute in baza contractelor civile nu mai sunt incadrate in categoria veniturilor din activitati independende ci in categoria veniturilor din alte surse.

Astfel, la art.114 alin.(2) lit.g) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, in categoria veniturilor din alte surse se includ si veniturile din activitati, altele decat cele de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, precum si activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activitati independente si cap. VII – Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.

Iar potrivit pct. 34 alin.(2) din Normele de aplicare a Legii nr.227/2011 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016, in veniturile din activitatile prevazute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie si care desfasoara activitati de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuala, precum si venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, fara a avea caracter de continuitate si pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II „Venituri din activitati independente” si cap. VII „Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura” din titlul IV al Codului fiscal”.

Modul de calcul al impozitului pe veniturile din prestarea de servicii in baza unor contracte civile este reglementat de art.115 din Codul fiscal, care prevede ca impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut realizat.

Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Pentru veniturile din prestarea de servicii in baza unor contracte civile nu se datoreaza contributia de asigurari sociale (la pensie).

In ceea ce priveste contributia la sanatate, veniturile din alte surse fac parte din categoria veniturilor supuse contributiei de asigurari sociale de santate, potrivit art.155 alin.(1) lit.h) din Codul fiscal.

Iar potrivit art.177 din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din alte surse, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta totalul veniturilor brute realizate in cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

Important! In anul 2016, persoanele care realizeaza venituri din alte surse nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri, daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor; venituri din pensii; venituri din activitati independente; venituri din asocierea cu o persoana juridica; venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura; indemnizatii de somaj, indemnizatii pentru cresterea copilului; ajutor social acordat potrivit Legii nr. 416/2001; indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca drept urmare a unui accident de munca sau unei boli profesionale, cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se stabileste de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuala, in anul urmator celui in care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contributie de 5,5% asupra totalului veniturilor brute realizate. Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar in decizia de impunere.

Pentru anul 2016, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca venitul pentru care se calculeaza contributia este singurul realizat.

Pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunara de calcul prevazuta mai sus nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia.

Sumele reprezentand obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilite prin decizia de impunere anuala se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 2,676 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.