Declaratia 600 pentru 2016: cum se completeaza, cine o depune si in ce termen

Formularul 600 – “Declaratia privind indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria persoanelor asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii”, formular care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016, a fost aprobat prin OPANAF nr.3655/2015, publicat in Monitorul Oficial nr.938 din 18 decembrie 2015.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

Cine are obligatia depunerii Declaratiei 600

Declaratia 600 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit art.148 alin.(1) si (2) din Legea nr.277/2015 privind Codul fiscal, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte si care indeplinesc urmatoarele conditii, dupa caz:

a) venitul realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate in scopul desfasurarii activitatii independente, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, depaseste 35% din castigul salarial mediu brut, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real;

b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art.120 alin.(1), depaseste 35% din castigul salarial mediu brut, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real si isi incep activitatea in cursul anului fiscal sau in cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea in sistem real;

c) valoarea lunara a normelor de venit obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la numarul lunilor de activitate din cursul anului dupa aplicarea corectiilor prevazute la art.69, depaseste 35% din castigul salarial mediu brut, in cazul contribuabililor care in anul fiscal in curs desfasoara activitati impuse pe baza de norme de venit.

Important! Contributiile de asigurari sociale platite in anul fiscal in care persoanele fizice, care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual in sistem real, au realizat venituri determinate in sistem real sub nivelul plafonului minim de 35% din castigul salarial mediu brut, nu se restituie, acestea fiind luate in calcul la stabilirea stagiului de cotizare si la stabilirea punctajului pentru pensionare.

Cine nu depune Declaratia 600

Nu au obligatia depunerii Declaratiei 600 persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari.

Nu au obligatia depunerii Declartiei 600 si nu datoreaza plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale nici persoanele care realizeaza venituri din activitati independente impuse in sistem real care in anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Termenul de depunere a Declaratiei 600

Declaratia 600 se depune pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale, potrivit art.148 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

In cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal, Declaratia 600 se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, potrivit art.148 alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Cota de contributie de asigurari sociale

Cota de contributie de asigurari sociale este cota pentru contributia individuala de 10,5%.

Contribuabilii pot insa opta pentru cota integrala de asigurari sociale de 26,3% corespunzatoare conditiilor normale de munca. Optiunea se exercita prin bifarea casuteti corespunzatoare pentru aplicarea cotei integrale, optiune obligatorie pentru intreg anul fiscal, inclusiv la regularizarea platilor anticipate.

In cazul in care contribuabilul doreste sa revina la cota individuala, acesta va depune Declaratia 600 pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreste revenirea la cota individuala, prin care va bifa casuta corecpunzatoare renuntarii la optiunea privind aplicarea cotei integrale de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca.

Atentie! Optiunea se considera reinnoita pentru fiecare an fiscal daca nu se solicita revenirea la cota individuala.

Completarea Declaratiei 600

Declaratia 600 se completeaza in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent iar copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.

Declaratia 600 se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevazute de lege.

Data depunerii Declaratiei 600 este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

Declaratia 600 se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta ca metoda alternativa de depunere a declaratiilor, in conformitate cu prevederile legale. In acest caz, data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiilor, conform art. 103 alin. (4) din Codul de procedura fiscala.

PDF-ul intelifent pentru completarea Declartiei 600 poate fi descarcat de aici.

Organul fiscal competent

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa unde contribuabilul isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.

Completarea declaratiei

Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, inscriind corect, complet si cu buna-credinta informatiile prevazute de formular. Declaratia se semneaza de catre contribuabil sau de catre imputernicit.

In rubrica “Anul” se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere, anul pentru care se completeaza declaratia (de exemplu: 2016).

Capitolul I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Se inscrie adresa domiciliului sau adresa efectiva, conform legii.
Cod numeric personal – se inscrie codul numeric personal al contribuabilului, atribuit conform legii.

In cazul in care declaratia este completata de catre imputernicit, se inscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care il reprezinta.

Banca, Cont bancar (IBAN) – se inscrie denumirea bancii si codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

Capitolul II. DATE PRIVIND INCADRAREA IN CATEGORIA PERSOANELOR ASIGURATE OBLIGATORIU IN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

Se bifeaza casuta corespunzatoare conditiei pe care o indeplineste contribuabilul pentru a se incadra in categoria persoanelor asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii.

Capitolul III. OPTIUNE PRIVIND COTA DE CONTRIBUTIE DE ASIGURARI
SOCIALE

Se bifeaza, dupa caz:
– casuta corespunzatoare optiunii pentru aplicarea cotei integrale de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca.

– casuta corespunzatoare renuntarii la optiune, de catre persoanele care au optat anterior, pentru aplicarea cotei integrale de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca si renunta la aceasta optiune.

Capitolul IV. DATE DE IDENTIFICARE A IMPUTERNICITULUI

Se completeaza cu datele de identificare a imputernicitului, numai in cazul in care obligatia de declarare a veniturilor se indeplineste de catre imputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozitiilor art.18 din Codul de procedura fiscala.
Cod de identificare fiscala – se inscrie codul de identificare fiscala a imputernicitului.

(Visited 1,164 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.