Reprezentarea salariatilor la negocierea colectiva – cum se face in 2016

Prin Legea nr.1/2016, publicata in Monitorul Oficial nr.26 din 14 ianuarie 2016, in vigoare de la 17 ianuarie 2016, au fost aduse o serie de modificari si completari Legii dialogului social nr.62/2011, printre care si modificari referitoare la reprezentarea salariatilor la negocierea colectiva la nivel de unitate.

Potrivit art .134 (modificat) din Legea dialogului social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, partile contractului colectiv de munca, la nivel de unitate, sunt angajatorul si angajatii, prin organizatiile sindicale, reprezentati dupa cum urmeaza:
1. Angajatorul, la nivel de unitate, de catre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de functionare, dupa caz.
2. Angajatii, la nivel de unitate, de catre sindicatele legal constituite si reprezentative. In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ, reprezentarea se face de catre federatia la care este afiliat sindicatul, daca federatia este reprezentativa la nivelul sectorului din care face parte unitatea. Acolo unde nu sunt constituite sindicate, reprezentarea se face de catre reprezentantii alesi ai angajatilor.

Iar in conformitate cu art.135 alin.(1) din Legea dialogului social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de munca se face dupa cum urmeaza:
a) daca exista un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de catre reprezentantii federatiei sindicale, la solicitarea si in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii alesi ai angajatilor;
b)daca exista un sindicat neafiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu exista niciun sindicat, negocierea se face numai de catre reprezentantii angajatilor.

Referitor la cele doua articole mentionate, subliniem ca modificarile aduse art.134 (pct.2 lit.a)) din Legea dialogului social nr.62/2011 prin Legea nr.1/2016, in vigoare de la 17 ianuarie 2016, nu au fost corelate cu prevederile art.135 alin.(1) din lege si stabilesc un conflict referitor la modul in care se realizeaza reprezentarea angajatilor la negocierea colectiva la nivelul unitatilor in care nu exista sindicate reprezentative.

Pe de o parte art.134 pct.2 lit.a) prevede ca in cazul in care sindicatul nu este reprezentativ, reprezentarea se face de catre federatia la care este afiliat sindicatul, daca federatia este reprezentativa la nivelul sectorului din care face parte unitatea, iar acolo unde nu sunt constituite sindicate, reprezentarea se face de catre reprezentantii alesi ai angajatilor.

Astfel, la o prima citire, se constata eliminarea posibilitatii de reprezentare a salariatilor prin reprezentantii alesi in cazul in care la nivel de unitate exista un sindicat nereprezentativ dar afiliat la o federatie sidicala reprezentativa la nivel de sector de activitate din care face parte angajatorul. Reprezentantii salariatilor avand posibilitatea de a reprezenta salariatii la negociere doar in cazul in care la nivel de unitate nu sunt constituite sindicate.

Pe de alta parte, art. 135 alin.(1), care nu a fost modificat, stabileste ca in unitatile in care nu exista sindicate reprezentative, dar exista un sindicat nereprezentativ afilitat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de catre reprezentantii federatiei sindicale, la solicitarea si in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii alesi ai angajatilor.

Pentru a ajunge la o concluzie, apreciem ca cele doua articole mentionate trebuie corelate si cu prevederile Codul muncii si anume cu prevederile art.221 care stipuleaza ca, la angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop, dar si cu prevederile art.223 lit.e) care enumara printre atributiile principale ale reprezentantilor salariatilor si atributia acestora de a negocia contractul colectiv de munca, in conditiile legii.

Tinand cont de prevederile Codul muncii, care prevede dreptul salariatilor de a fi reprezentati la negociere de catre reprezentantii lor atunci cand la nivel de unitate nu exista un sindicat reprezentativ, apreciem ca reprezentantii salariatilor reprezinta parte indreptatita sa participe la negocierea colectiva. Iar neinvitarea la negocieri a tuturor partilor indreptatite sa negocieze contractul colectiv de munca constituie motiv de neinregistrare a contractului colectiv de munca negociat, conform art.140 alin.(2) din Legea 62/2011.

In plus, potrivit art.146 alin.(2) din Legea nr.62/2011, contractul colectiv de munca la nivel de unitate va fi inregistrat (la inspectoratul teritorial de munca) fara semnatura tuturor partilor numai in cazul in care partea semnatara care reprezinta angajatii acopera mai mult de jumatate din totalul angajtilor. Iar un sindicat nereprezentativ nu are cum sa indeplineasca aceasta conditie.

Prin urmare, pana la noi modificari aduse Legii dialogului social nr.62/2011, consideram ca regulile de reprezentare a salariatilor in cadrul negocierilor colective la nivel de unitate nu se modifica. Negocierea contractului colectiv la nivel de unitate, in cazul in care nu exista un sindicat reprezentativ, se face de catre reprezentantii federatiei sindicale, la solicitarea si in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii alesi ai angajatilor, asa cum prevede art.135 alin.(1) din Legea nr.62/2011.

A se vedea lucrarea “Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic actualizat 2016″

(Visited 465 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− six = 0

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.