Concediul si indemnizatia de maternitate: cum se calculeaza in 2016

Potrivit art.23 alin.(1) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice (art.124 alin.(1) si (2) din OUG nr.158/2005).

Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul FNUASS (Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate) iar cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10 din OUG nr.158/2005 (art.25 din OUG nr.158/2005).

Potrivit art.10 din OUG nr.158/2005, baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din OUG nr.158/2015, veniturile care se iau in considerare sunt:
a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, pentru perioadele prevazute la art. 8 alin. (2) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a) si b) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de pensie de invaliditate sau au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
c) indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, respectiv indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. c) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.

Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare. La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

Conform art.72 din Normele de aplicare a OUG nr.158/2005, pentru asiguratele care isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. In aceasta situatie primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul prescriptor. Pe copiile certificate se va inscrie “Conform cu originalul” si se va aplica stampila unitatii, parafa si semnatura medicului prescriptor.

Calculul indemnizatiei de maternitate se face astfel:

Indemnizatia de maternitate neta = cuantumul indemnizatiei de maternitate – CAS (contributia de asigurari sociale).
Cuantumul indemnizatiei de maternitate = media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei * 85% * numarul de zile lucratoare din concediul medical.
Media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei = baza de calcul a indemnizatiei / zile baza de calcul.

Explicatii:

Baza de calcul a indemnizatiei = suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii.
Zile baza de calcul = numarul total de zile lucratoare pentru care s-a achitat contributia in ultimele 6 luni.
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul.
Concediul de maternitate are caracterul unui concediu medical.
Concediul de maternitate nu se impoziteaza (art.62 lit.c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal), se suporta integral din FNUASS.
CAS = pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator sau din FNUASS, potrivit legii, primite pe perioada in care persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical (art.139 alin.(1) lit.o) din Legea nr.277/2015 privind Codul fiscal).
Indemnizatia de maternitate se suporta din FNUASS prin urmare aceasta nu se cuprinde in baza de calcul a contributiei de asigurari pentru somaj si a contributiei de asigurari sociale de sanatate.
Salariul minim brut pe tara incepand cu data de 01.07.2015 este de 1050 lei (HG nr.1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata).
Salariul minim brut pe tara incepand cu data de 01.05.2016 este de 1250 lei ( HG nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata).
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei.

(Visited 1,714 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 1 = five

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.