Adeverinta vechime functionari publici – model 2016

Recent ni s-a solicitat un model de adeverinta care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor in cazul functionarilor publici, valabil in 2016.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

rsz_like

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Oferim servicii de consiliere in legislatia muncii, administrare personal si salarizare, la preturi accesibile. Mai multe detalii gasiti aici.

Spre deosebire de sectorul privat unde nu exista un formular stanard al adeverintei de vechime, in cazul functionarilor publici exista un formular standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor, aprobat prin  Ordinul nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor, publicat in Monitorul Oficial nr.49 din 22 ianuarie 2013, in vigoare din 22 ianuarie 2013.

Adeverintele eliberate conform formatului standard atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor dobandite dupa data de 1 ianuarie 2011.

Vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor, dobandite pana la data de 31 decembrie 2010, se probeaza cu carnetul de munca, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege.

Contabun.ro a publicat recent si un model de adeverinta vechime in munca, valabil in 2016, in sectorul privat, care poate fi descarcat de aici: Adeverinta de vechime in munca – model 2016

Va prezentam mai jos modelul de adeverinta care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor in cazul functionarilor publici:

Denumirea angajatorului
Datele de identificare ale angajatorului (adresa completă, CUI)
Datele de contact ale angajatorului (telefon, fax)

Nr. si data inregistrare

ADEVERINTA

Prin prezenta se atesta faptul ca dl/dna . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a B.I./C.I., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., a fost/este angajatul/angajata . . . . . . . . . ., in baza actului administrativ de numire nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . ./contractului individual de munca, cu norma intreaga/cu timp partial de . . . . . . . . . . ore/zi, incheiat pe durata determinata/nedeterminata, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. . . . . . . . . data . . . . . . . . . ., in functia/meseria/ocupatia de1. . . . . . . . . . .
Pentru exercitarea atributiilor stabilite in fisa postului aferenta contractului individual de munca/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2. . . . . . . . . ., in specialitatea . . . . . . . . . . .
Pe durata executarii contractului individual de munca/raporturilor de serviciu, dl/dna . . . . . . . . . . a dobandit:
– vechime in munca: . . . . . . . . . . ani . . . . . . . . . . luni . . . . . . . . . . zile;
– vechime in specialitatea studiilor: . . . . . . . . . . ani . . . . . . . . . . luni . . . . . . . . . . zile.
Pe durata executarii contractului individual de munca/raporturilor de serviciu au intervenit urmatoarele mutatii (modificarea, suspendarea, incetarea contractului individual de munca/raporturilor de serviciu):

Nr.
Crt.
Mutatia
intervenita
Data Meseria/Functia/Ocupatia cu indicarea clasei/gradatiei profesionale Nr. si data actului pe baza caruia se face inscrierea si temeiul legal

In perioada lucrata a avut …………………….. zile de concediu medical si ………………. concediu fara plata.
In perioada lucrata, dlui/dnei …………………………………….. nu i s-a aplicat nicio sanctiune disciplinara/i s-a aplicat sanctiunea disciplinara …………………………. .

Cunoscand normele penale incidente in materia falsului in declaratii, certificam ca datele cuprinse in prezenta adeverinta sunt reale, exacte si complete.

Data ………………..

Numele si prenumele reprezentantului legal al angajatorului3. . . . . . . . . .
Semnatura reprezentantului legal al angajatorului
. . . . . . . . . .
Stampila angajatorului
. . . . . . . . . .

___________
1 Prin raportare la Clasificarea Ocupatiilor din Romania si la actele normative care stabilesc functii.
2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).
3 Persoana care potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezinta angajatorul in relatiile cu tertii.

(Visited 197 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


one + = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Close
Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro

Este GRATUIT si nu dureaza mai mult de 10 secunde! Este SIGUR: datele personale nu vor fi facute publice sau comercializate catre terte parti. 3.947 persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor.


by Sharp Coders

Libraria contabun.ro va propune o serie de lucrari pentru activitatea de legislatie a muncii

Gasiti proceduri, raspunsuri la probleme, sfaturi, modele si formulare editabile

In perioada 13.05.2016 – 31.05.2016 toate lucrarile din Libraria Contabun.ro, actualizate conform prevederilor legale aplicabile in 2016, pot fi achizitionate cu o reducere de 25% din pretul afisat in librarie

Lucrarile din Libraria contabun.ro:

×