Cine poate completa si transmite registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL)?

Potrivit art.2 alin.(5) si (6) din HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, angajatorii pot nominaliza prin decizie scrisa una sau mai multe persoane pentru completarea si transmiterea registrului sau pot externaliza serviciul de completare si transmitere a registrului prin incheierea de contracte de prestare de servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

Astfel, angajatorii pot nominaliza, prin decizie scrisa, una sau mai multe persoane din interiorul societatii, angajate in baza unor contracte individuale de munca, pentru completarea si transmiterea registrului sau, dupa caz, pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca, care isi desfasoara activitatea in conditiile prevederilor legale in vigoare.

In situatia nominalizarii interne, legiuitorul prevede obligatia existentei unei decizii scrise, decizie care nu se inregistreaza la inspecoratul teritorial de munca ci se pastreaza la unitate si se prezinta inspectorilor de munca in cazul unui control.

In situatia externalizarii serviciului de completare si transmitere a registrului, intre angajator si prestatorul extern se va incheia un contract de prestare servicii, cu respectarea dispozitiilor art.20 alin.(5) din Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr.790 din 12 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pot incheia contracte de prestari servicii in vederea inregistrarii si completarii registrului si unitatile fara personalitate juridica ale angajatorilor, daca au primit delegare de competenta pentru incadrarea personalului prin incheierea de contracte individuale de munca, respectiv, pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor.

Angajatorii, respectiv prestatorii care opereaza efectiv in registru au obligatia sa prelucreze datele cu caracter personal ale salariatilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001.

In vederea inregistrarii prestatorilor de servicii la inspectoratul teritorial de munca, angajatorii au obligatia de a informa in scris inspectoratele teritoriale de munca despre incheirea contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului. Informarea inspectoratului se va efectua in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii contractului de prestari servicii si va consta intr-o adresa intocmita de angajator, care va cuprinde:
a) denumirea prestatorului de servicii;
b) certificatul de inregistrare al prestatorului, eliberat de Registrul Comertului, sau dovada inregsitrarii fiscale, la organele competente, dupa caz;
c) data de la care s-a contractat serviciul de completare si ransmitere a registrului.

La adresa mentionata se va anexa si o copie dupa codul unic de inregistrare al prestatorului de servicii.

Prestatorii de servicii externi nu pot subcontracta, la randul lor, serviciile de completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor, incredintat de catre angajator in baza contractului de prestari servicii incheiat.

In cazul incetarii sau rezilieri contractului de prestare servicii, angajatorul va comunica inspectoratului teritorial de munca acest fapt, cel tarziu la data incetarii sau rezilierii contractului, in vederea eliberarii unei noi parole angajatorului.

Contractarea serviciului de completare si transmitere a registrului nu exonereaza angajatorul de obligatiile stabilite de lege in acest domeniu.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 1,147 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− four = 0

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.