Declaratia 205 se depune si pentru veniturile din salarii realizate in 2015

Luni, 29 februarie 2016, este termenul limita pentru depunerea formularului 205 – „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, pentru anul 2015.

Declaratia 205 se depune si pentru veniturile din salarii realizate in 2015.

Cine depune declaratia 205 in 2016

Declaratia 205 se completeaza si se depune de catre:
– platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa;
– intermediarii, societatile de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru castiguri/pierderi realizate de persoane fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
– platitorii de venituri din jocuri de noroc la distanta (on-line), slot-machine, lozuri si festivaluri de poker.

Categoriile de venituri pentru care se depune declaratia 205

Declaratia 205 se depune pentru urmatoarele tipuri de venituri:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent;
c) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
d) venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica, microintreprindere;
e) venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare;
f) venituri obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art.78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal;
g) castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
h) venituri din salarii;
i) venituri din dividende;
j) venituri din dobanzi;
k) castiguri din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si al partilor sociale;
l) venituri din lichidarea persoanei juridice;
m) venituri din premii;
n) venituri din jocuri de noroc;
o) venituri din pensii;
p) venituri din arendare;
q) venituri din alte surse.

In cazul in care, in cursul anului, la nivelul aceluiasi platitor, au fost efectuate plati privind mai multe tipuri de venituri prevazute lmai sus, se completeaza un singur formular.

Pentru fiecare tip de venit platit se genereaza in acelasi formular cate un tabel, inscriindu-se datele corespunzatoare, aferente anului de raportare, pe beneficiari de venit.

Termenul de depunere a declaratiei 205

Declaratia 205 se completeaza si se depune anual:
– pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
– ori de cate ori platitorul de venit constata erori in declaratia depusa anterior, acesta completeaza si depune o declaratie rectificativa, in conditiile Codului de procedura fiscala, situatie in care se va inscrie “X” in casuta prevazuta in acest scop.

Atentie: Declaratia rectificativa se intocmeste pe tipuri de venit, si va cuprinde numai pozitiile corectate, declarate eronat in declaratia initiala, sau pozitiile care, in mod eronat, nu au fost cuprinse in declaratia initiala.

In cazul in care declaratia se corecteaza prin eliminarea unei pozitii declarate eronat in declaratia initiala, se va proceda astfel:
– in tabelul de la sectiunea IV “Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, altele decat cele de la Cap.V si Cap.VI”, generat pe tipuri de venit, se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la col. 4 – 7 se va inscrie cifra “0” (zero);

– in tabelul de la sectiunea V “Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la col. 4 – 8 se va inscrie cifra “0” (zero).

– in tabelul de la sectiunea VI, lit.A “Date informative privind venitul realizat de persoanele fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanța(on line), slot-machine, lozuri și festivaluri de poker” se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la col. 3 se va inscrie cifra “0” (zero).

Unde se depune declaratia 205

Declaratia se depune la organul fiscal la care platitorii de venituri sunt inregistrati in evidenta fiscala.

In cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente, declaratia se depune la organul fiscal pe a carui raza teritoriala se afla situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

In cazul sediilor secundare inregistrate ca platitori de impozit pe veniturile din salarii, declaratia corespunzatoare activitatii sediilor secundare se depune de contribuabilul care le-a infiintat, pe codul de inregistrare fiscala al acestuia, la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul.

Pentru angajatii care au fost detasati la o alta entitate, declaratia se completeaza de catre angajator sau, in cazul in care angajatul detasat este platit de entitatea la care a fost detasat, se depune de catre platitorul de venituri din salarii.

In situatia in care, plata venitului salarial se face de entitatea la care angajatii au fost detasati, angajatorul care a detasat comunica platitorului de venituri din salarii la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare angajat.

Pe baza acestor date platitorul de venituri din salarii la care angajatii au fost detasati intocmeste statele de salarii si calculeaza impozitul, in scopul completarii declaratiei.

Modul de depunere a declaratiei 205

Declaratia 205 se completeaza cu ajutorul programului de asistenta care este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de aici.

Platitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei la organul fiscal competent, in format electronic (format PDF, cu fisier XML atasat), pe suport magnetic sau optic, care va fi insotit de exemplarul in format hartie, semnat, potrivit legii.

Formatul hartie se listeaza prin functiile aplicatiei informatice de asistenta la completarea declaratiei si cuprinde situatia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit si pe tipuri de venituri, cuprinse in sectiunea IV “Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, altele decat cele de la Cap.V si Cap.VI”, in sectiunea V “Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” si in sectiunea VI “Date informative privind impozitul pe veniturile din jocuri de noroc”, din formular.

Formatul hartie se listeaza in doua exemplare:
– originalul se depune la organul fiscal, in format hartie, semnat, impreuna cu formatul electronic al declaratiei, fisierul XML atasat;
– copia se pastreaza de catre platitorul de venituri.

Declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

Modul de completare a declaratiei 205 pentru veniturile din salarii

In cazul veniturilor din salarii, la sectiunea V, se completeaza de catre platitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza ori in afara functiei de baza. In cadrul acestei sectiuni exista doua capitole, capitolul A – pentru activitatea salariala desfasurata in Romania si capitolul B – pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate.

Important: Se inscriu sumele cuprinse in statul de salarii sau alte documente prevazute de lege, aferente perioadei impozabile si platite angajatului pana la data limita de depunere a declaratiei.

Baza legala: OPANAF nr.52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificat si completat prin Ordinul nr.3605/2015.

(Visited 671 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× eight = 56

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.