Pensia anticipata sau anticipata partiala poate fi cumulata cu salariul?

Potrivit art.118 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial nr.852 din 20.12.2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, in conditiile legii, urmatoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii pentru limita de varsta;
b) nevazatorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul III de invaliditate;
d) copiii, pensionari de urmas, prevazuti la art. 84 lit. a) si b).

Vezi 20 de modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca

Sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, poate cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, daca acestea nu depasesc 35% din castigul salarial mediu brut prevazut la art. 33 alin. (5).

In sistemul public de pensii, conform prevederilor art.105 din Legea nr.263/2010, pensiile se platesc de la data acordarii, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, dupa caz, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, care se platesc de la data incetarii calitatii de asigurat.

Iar conform art. 114 alin.(1) lit.b) din Legea nr.263/2010, in sistemul public de pensii, plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale, se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu exceptia consilierilor locali sau judeteni.

In sensul art.6 alin.(1) pct.I, II sau IV, in sitemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;
b) functionarii publici;
c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
d) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil**.

…………..
Nota:
* Incepand cu data de 1 ianuarie 2016 a intrat in vigoare Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal care inlocuieste prevederile Legii nr.571/2003. Intrucat Legea nr.263/2010 nu a fost actualizata dupa aceasta data, facem trimitere la art.7 alin.(1) pct.13 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

**Referitor la conventiile civile, reamintim ca de la 1 ianuarie 2016 veniturile obtinute in baza contractelor civile nu mai sunt incadrate in categoria veniturilor din activitati independende ci in categoria veniturilor din alte surse, iar pentru aceste venituri nu se datoreaza contributia de asigurari sociale . Mai multe detalii privind modul de impozitare a conventiei civile in 2016 gasiti aici.
……….…

II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I;

IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;

Prin urmare, in baza prevederilor mentionate, apreciem ca beneficiarul unei pensii anticipate, sau al unei pensii anticipate partiale, nu poate cumula pensia cu veniturile din salariu.  Pensia anticipata sau anticipata partiala se acorda de la data incetarii calitatii de asigurat. In cazul in care beneficiarul unei pensii anticipate sau anticipate partiale va desfasoara activitate in baza unui contract indiviual de munca, plata pensiei se va suspenda.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 1,967 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× 5 = thirty

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.