Venituri obtinute in perioada concediului pentru cresterea copilului: care este plafonul si cand se suspenda, se reia dreptul la indemnizatie

Potrivit art.16 alin.(2) lit.i) din OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul realizeaza venituri supuse impozitului si copilul nu a implinit varsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

Iar la alin.(3) lit.c) de la art.16 aflam ca prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in cazul in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu, de maximum 6 ISR intr-un an calendaristic.

Valoarea ISR (indicatorul social de referinta) este de 500 lei, potrivit art.33^1 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si compeltarile ulterioare.

Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda nici in cazul in care persoana indreptatita primeste in perioada concediului pentru cresterea copilului diverse sume in baza legii, a contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca si nici daca primeste indemnizatii in calitate de consilier local sau judetean, indiferent de nivelul acestora (art.16 alin.(3) lit.a) si b) din OUG nr.111/2010).

Ca si completare, avem art.9^1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010, aprobate prin HG nr.52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, unde aflam ca in perioada concediului pentru cresterea copilului, persoana indreptatita poate realiza venituri supuse impozitului pana la nivelul de 3000 lei intr-un an calendaristic, prin desfasurarea efectiva a unei activitati, cu conditia mentinerii intreruperii/suspendarii uneia dintre activitatile care au stat la baza stabilirii dreptului la indemnizatie.

Persoanele care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului in baza prevederilor art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta si care nu pot prezenta dovada suspendarii activitatii pot realiza venituri supuse impozitului cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta.

In situatia in care persoanele indreptatite solicita succesiv dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, limita de venituri prevazuta la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta se aplica fiecaruia dintre acestia.

Iar conform art.9^2 alin.(2) din Norme, veniturile pot fi realizate, dupa cum urmeaza:
a) in perioada cuprinsa intre data stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului si 31 decembrie a aceluiasi an calendaristic, pentru oricare optiune de concediu a persoanei indreptatite;
b) in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie a anului calendaristic si data incetarii dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, pentru oricare optiune de concediu a persoanei indreptatite;
c) in perioada cuprinsa intre data stabilirii si data incetarii dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, in situatia in care aceasta perioada este cuprinsa in acelasi an calendaristic, in cazul concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 1 an;
d) in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie a aceluiasi an calendaristic, in cazul concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
e) in perioada cuprinsa intre data stabilirii dreptului si data suspendarii acestuia in vederea acordarii stimulentului de insertie, indiferent de optiunea de concediu a persoanei indreptatite, cu respectarea perioadelor prevazute la lit. a)-d).

Agentiile teritoriale au obligatia de a verifica respectarea de catre persoana indreptatita a limitei de venituri prevazute la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta, in termen de 6 luni de la incheierea fiecarui an calendaristic din perioada concediului pentru cresterea copilului, precum si de la incetarea dreptului la concediu si indemnizatia pentru cresterea copilului, conform legii (art.9^2 alin.(3) din Normele de aplicare a OUG nr.111/2010).

Prin urmare, pe durata concediului pentru cresterea copilului, beneficarul indemnizatiei va putea obtine venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati, in cuantum de maximum 3000 de lei intru-un an calendaristic, fara ca plata indemnizatiei pentru cresterea copilului sa se suspende.

Daca beneficarul indemnizatiei realizeaza insa venituri mai mari de 3000 lei intr-un an calendaristic, indemnizatia se suspenda.

Conform prevederilor art.19 alin.(1) din OUG nr.111/2010, beneficarul indemnizatiei are obligatia sa comunice in scris primariei orice modificare intervenita in situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 15 zile lucratoare de la aparitia acesteia.

Iar conform art.32 alin.(3) din Norme, in situatia in care persoana indreptatita nu respecta aceasta obligatie, daca dupa verificarea prevazuta la art. 9^2 alin. (3), agentia teritoriala stabileste ca au fost realizate venituri peste limita de 3000 lei intr-un an calendaristic, indemnizatia pentru cresterea copilului se considera a fi acordata necuvenit si se recupereaza in conditiile art. 24 din ordonanta de urgenta.

Potrivit art.24 alin.(1) si (2) din OUG nr.111/2010, sumele incasate necuvenit se recupereaza de la beneficiarii acestora, in conditiile legii, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie. Sumele se achita de catre debitor, in termen de 180 de zile de la data comunicarii deciziei.

In situatia in care, pe perioada concediului pentru cresterea copilului au fost realizate venituri peste nivelul prevazut la art. 16 alin. (3) lit. c), recuperarea sumelor incasate necuvenit se realizeaza prin calculul diferentei intre cuantumul lunar al indemnizatiei pentru cresterea copilului incasate, stabilit in conditiile art.2, si nivelul lunar al stimulentului de insertie la care ar fi avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile in care s-a desfasurat o activitate.

Reluarea platii dreptului la indemnizatia pentru cresterea copilului se face la cerere, incepand cu ziua urmatoare pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (2) lit. i), daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile de la acea data sau cu data depunerii cererii pentru toate celelalte situatii (art.18 alin.(3) din OUG nr.111/2010).

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 1,244 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ eight = 16

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.