Adeverinta cu zilele de concediu medical pe ultimele 12 luni – termen eliberare

Intrebare: In cat timp de la solicitare este obligat angajatorul sa elibereze salariatului adeverinta cu zilele de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni? Se aplica termenul de 15 zile?

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

Raspuns: Potrivit art.40 alin.(2) lit.h) din Codul muncii, angajatorul are obligatia sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului.

Iar conform art.34 alin.(5) din acelasi act normativ, la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.

In acest sens, art.8 alin.(3) din HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor instituie un termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii, termen in care angajatorii au obligatia de a elibera salariatilor sau fostilor salariati copii ale documentelor existente in dosarul personal; copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal.

Insa, in cazul adeverintei din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute de asigurat in ultimele 12 luni, pentru a nu impiedica salariatul sa faca dovada calitatii de asigurat, apreciem ca termenul de eliberare a adeverintei nu are acelasi regim ca si eliberarea documentelor care atesta calitatea de salariat a solicitantului, intrucat eliberarea certificatului de concediu medical se face pe baza adeverintei de la angajator.

Potrivit art.3^1 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazute la art. 1, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de ordonanta de urgenta;
b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.

Iar potrivit art.17 alin.(1)-(4) din OUG nr.158/2005, certificatele de concediu medical se completeaza si se elibereaza la data la care se acorda consultatia medicala, stabilindu-se numarul necesar de zile de concediu medical. Data de la care incepe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioara datei acordarii numai in cazul certificatelor de concediu medical “in continuare”. Pentru certificatele medicale «in continuare», data acordarii nu poate fi mai mare decat data la care se termina valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeasi afectiune. In situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai in cazul certificatelor de concediu medical «initial».

Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna in curs sau luna anterioara, pentru urmatoarele situatii:
a) in caz de sarcina si lauzie (numai concediu medical pentru maternitate);
b) pentru perioada de internare in spital;
c) pentru aparat gipsat, numai de catre medicul ortoped/chirurg;
d) situatii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale peste 90 de zile.
e) in caz de carantina.
f) pentru pacientii cu afectiuni oncologice.

Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverintei de la platitor, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevazute in lista aprobata prin hotarare a Guvernului, iar platitorul va mentiona in adeverinta, in mod obligatoriu, numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni (art.9 alin.(1) din Ordinul nr. 233/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate).

In acest sens, platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, in vederea acordarii certificatelor de concediu medical, conform modelului prevazut in anexa nr. 19 din Norme (art.38 alin.(1) din Normele de aplicare a OUG nr.158/2005).

Prin urmare, apreciem ca in cazul eliberarii adeverintei din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, in vederea acordarii certificatelor de concediu medical, angajatorul va elibera salariatului adeverinta, la cerere, intr-un termen rezonabil astfel incat salariatul sa poata face dovada calitatii de asigurat pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Modalitatea si termenul de liberare se poate reglementa intern prin intermediul regulamentului intern.

(Visited 2,655 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine + = 12

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.