Concediul si indemnizatia de risc maternal: cum se calculeaza si ce contributii se retin

Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca care prevede, la art.9, ca in cazul in care in urma evaluarii privind riscurile la care pot fi expuse la locurile lor de munca se evidentiaza un risc pentru securitatea sau sanatatea salariatelor gravide, care au nascut recent sau care alapteaza sau o repercusiune asupra sarcinii sau alaptarii, angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca, printr-o modificare temporara a conditiilor de munca si/sau a programului de lucru al salariatei in cauza, sa fie evitata expunerea acesteia la riscurile evidentiate, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.

*(EDITABIL)145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate la zi
*(EDITABIL)Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

Daca modificarea conditiilor de munca si/sau a programului de lucru nu este posibila ori nu poate fi realizata din motive bine intemeiate, angajatorul va lua masuri pentru a o repartiza la alt post de lucru fara riscuri pentru sanatatea ori securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii ori a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.

Iar conform prevederilor art.10 din OUG nr.96/2003, in cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv, nu poate sa indeplineasca aceste obligatii, salariatele gravide, care au nascut recent sau care alapteaza au dreptul la concediu de risc maternal, dupa cum urmeaza:
a) salariatele gravide – inainte de data solicitarii concediului de maternitate;
b) salariatele care au nascut recent sau care alapteaza – dupa data revenirii din concediul de lauzie obligatoriu, in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau, in cazul copilului cu dizabilitati, pana la 3 ani.

Concediul de risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile, de catre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de OUG nr.158/2005.

Ca si completare avem art.58 din Normele de aplicare a OUG nr.158/2005, care prevede ca certificatele de concediu de risc maternal se elibereaza de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice, pe o durata totală de maximum 120 de zile calendaristice, in intregime sau fractionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au nascut recent sau care alapteaza.

Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare, iar indemnizatia acordata pe durata concediului de risc maternal, iar cuantum de 75% din baza de calcul stabilita conform prevederilor art. 10 din OUG nr.158/2005, se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (art.31 alin.(2)-(4) din OUG nr.158/2005).

In sensul prevederilor art.2 lit.c)-e) din OUG nr.96/2003:
salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare;
salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie si solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege, anexand un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut;
salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie, isi alapteaza copilul si anunta angajatorul in scris cu privire la inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexand documente medicale eliberate de medicul de familie in acest sens.

Potrivit art.10 din OUG nr.158/2005, baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din OUG nr.158/2015, veniturile care se iau in considerare sunt:
a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, pentru perioadele prevazute la art. 8 alin. (2) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a) si b) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de pensie de invaliditate sau au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
c) indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, respectiv indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. c) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.

Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare. La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

Ca si mod de calcul a indemnizatiei de risc maternal si a stabilirii contributiilor datorate, prezentam urmatoarele:

Baza de calcul a indemnizatiei de risc maternal = suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii.

Zile baza de calcul = numarul total de zile lucratoare pentru care s-a achitat contributia in ultimele 6 luni.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de risc maternal este de 75% din baza de calcul.

Indemnizatia de risc maternal nu se impoziteaza (art.62 lit.c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal).

CAS (pensie – angajator si asigurat) = pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator sau din FNUASS, potrivit legii, primite pe perioada in care persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical (art.139 alin.(1) lit.o) din Legea nr.277/2015 privind Codul fiscal).

Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale: pe perioada in care persoanele fizice pentru care angajatorii acestora beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza de calcul al contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale o reprezinta salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical (pct.28 alin.(4) de la Cap.VI – Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din Normele de aplicare a Codului fiscal).

Indemnizatia de risc maternal se suporta din FNUASS prin urmare aceasta nu se cuprinde in baza de calcul a contributiei de asigurari pentru somaj, datorata de asigurat si angajator; a contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorata de asigurat si angajator; a contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator, a contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, datorata de angajator.

Salariul minim brut pe tara incepand cu data de 01.07.2015 este de 1050 lei (HG nr.1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata).

Salariul minim brut pe tara incepand cu data de 01.05.2016 este de 1250 lei ( HG nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata).

Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei.

(Visited 3,028 times, 1 visits today)

2 Responses to Concediul si indemnizatia de risc maternal: cum se calculeaza si ce contributii se retin

  1. Coman Nicoleta says:

    Buna ziua , sunt in concddiu ch risc maternal, din luna ianuarie , iar salarul meu de incadrare este 1524 ,. Cum se face ca am luat cu 270 mai putin decat luna trecuta. Adica niciodata nu am luat asa putin.,?? ¿

  2. Buna ziua,

    Indemnizatia de risc maternal poate sa difere de la luna la luna, in functie de numarul de zile lucratoare din luna. Iar luna aprilie a avut 19 zile lucratoare fata de 21, 22 sau chiar 23 de zile in luna, cate sunt in mod normal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


6 − = four

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.