30 martie 2016 – termen depunere raportare contabila anuala de catre persoanele juridice aflate in lichidare

Miercuri, 30 martie 2016, este termnul limita pentru depunerea raportarii contabile anuale de catre persoanele juridice aflate in lichidare.

Potrivit art.36 alin.(3) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii, depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

A se vedea in acest sens Ordinul MFP nr.123/2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care prevede la art.8 alin.(1) ca pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, in structura prevazuta in anexa nr. 2 la Ordin.

Raportarile contabile anuale se depun direct la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor HG nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu character financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili.

Entitatile pot depune raportarile contabile anuale la 31 decembrie, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Raportari contabile anuale intocmite de persoanele juridice aflate in lichidare cuprind urmatoarele formulare:

a) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), in structura prevazuta la pct. 4.2 din Anexa 2 la OMFP nr.123/2016;

b) situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), in structura prevazuta la pct. 4.3 din Anexa 2 la OMFP nr.123/2016;

c) date informative (cod 30), in structura prevazuta la pct. 7 din anexa 4 la OMFP nr.123/2016;

d) situatia activelor imobilizate (cod 40), in structura prevazuta la pct. 8 din anexa 4 la OMFP nr.123/2016.

Formularele “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii”, “Situatia veniturilor si cheltuielilor”, “Date informative” si “Situatia activelor imobilizate”, cuprinse in raportarea contabila anuala la 31 decembrie, sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.

Raportarile contabile anuale la 31 decembrie se semneaza de persoanele abilitate, potrivit legii,  si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

 

(Visited 430 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


one × 1 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.