La ce perioada de timp trebuie efectuat controlul medical periodic?

Potrivit prevederilor art.27 din Codul muncii, republicat, o persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea acestor prevederi atrage nulitatea contractului individual de munca.

Certificatul medical este obligatoriu si periodic, atat in cazul celor care lucreaza in conditii de expunere la factori nocivi profesionali si in cazul celor care desfasoara activitati cu risc de transmitere a unor boli (sectorul alimentar, zootehnic, la institutiile de aprovizionare cu apa potabila, in colectivitati de copii, in unitati sanitare) cat si in cazul celor care lucreaza in unitati fara factori de risc (art.28 lit.e)-g) din Codul muncii).In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, si Legea securitatii si santatii in munca nr.319/2006 prevede la art.13 lit.j) ca angajatorii au obligatia sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii.

Iar potrivit art.7 din HG nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, angajatorii sunt obligati sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicaiti in niciun fel in costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.

Conform art.8 alin.(1) din aceeasi hotarare, serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor sunt: examenul medical la angajarea in munca, de adaptare, periodic, la reluarea activitatii, promovarea sanatatii la locul de munca.

Examenul medical periodic se efectueaza obligatoriu tuturor lucratorilor si are ca scop:
a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii in munca pentru profesia/functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine;
b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc profesional;
c) diagnosticarea bolilor profesionale;
d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;
e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viata si sanatatea celorlalti lucratori la acelasi loc de munca;
f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unitatii, pentru calitatea produselor sau pentru populatia cu care lucratorul vine in contact prin natura activitatii sale (art.19 si 20 din HG nr.355/2007).

Examenul medical periodic cuprinde urmatoarele:
a) inregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut in intervalul de la examenul medical in vederea angajarii sau de la ultimul examen medical periodic pana in momentul examenului medical respectiv;
b) examenul clinic general, conform dosarului medical;
c) examenele clinice si paraclinice si examenului indicat de catre medicul specialist de medicina muncii;
d) inregistrarea rezultatelor in dosarul medical;
e) finalizarea concluziei prin completarea fisei de aptitudine de catre medicul specialist de medicina muncii, in doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator.
f) la indicatia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilitatilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical periodic poate cuprinde investigatii si/sau examene medicale de specialitate suplimentare (art.22 din HG nr.355/2007).

Referitor la frecventa exemanului medical periodic, HG nr.355/2007 prevede, la art.21, ca aceasta este stabilita prin fisele intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 1 si poate fi modificata numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.

Iar conform pct.1 lit.c) din Anexa 1 la HG nr.355/2007, examenul medical periodic – anual: intervalul dintre doua verificari medicale periodice nu depaseste 12 luni.

Examenul medical periodic (clinic, de laborator sau paraclinic) se poate efectua si la intervale mai scurte decat cele prevazute in fise, daca acest lucru este prevazut in contractul colectiv de munca sau in alte dispozitii in acest sens, cu acordul conducerii unitatii si al reprezentantilor lucratorilor (pct.4 lit.d) din Anexa 1).

Prin urmare, in cazul examenului medical periodic, intervalul dintre doua verificari medicale periodice nu va depasi 12 luni.

(Visited 473 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 × = thirty

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 5.957 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor.