25 mai 2016 – termen limita pentru depunerea unei serii de declaratii si pentru efectuarea unor plati catre stat

Potrivit calendarului obligatiilor fiscale pentru luna mai 2016, publicat pe site-ul ANAF, contribuabilii trebuie sa depuna pana miercuri, 25 mai 2016, inclusiv, la unitatile teritoriale ANAF (online sau la ghiseu, dupa caz), o serie  de declaratii fiscale si sa achite o serie de impozite. Vezi mai jos care sunt acestea.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

TERMENUL OBLIGATIA CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI BAZA LEGALA
miercuri 25 mai Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2016. Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora. OUG 77/2011 art.5 alin.(8)
miercuri 25 mai Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta Platitorii urmatoarelor venituri:
– din drepturi de proprietate intelectuala;
– din premii si jocuri de noroc;
– obtinute de nerezidenti;
– din alte surse
Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) si (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) si (6)
miercuri 25 mai Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100
– lunar- alte termene
– Contribuabilii prevazuti in OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1
– Contribuabilii prevazuti in OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3
OPANAF 1950/2012
miercuri 25 mai Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna precedenta Formular 112 Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile prevazute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum si persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.
Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente.
Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului.
Orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor
Legea 227/2015 art.147 alin.(1) si alin.(2)
OMFP 1045/2012
miercuri 25 mai Depunerea declaratiilor privind veniturile realizate din Romania sau din strainatate, dupa caz, pentru fiecare categorie si sursa de venit, pentru anul precedentFormular 200 Persoane fizice care au realizat, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor (fara arendare), venituri din activitati agricole, din silvicultura si piscicultura, castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operatiuni de vanzare -cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, castigul/pierderea din orice alte operatiuni de acest gen. Legea 227/2015 art.122
OMEF 2371/2007
OPANAF 52/2012
Formular 201 Contribuabilii care au realizat venituri din strainatate: profesii libere, activitati comerciale, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc, castiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investitii, pensii, precum si alte venituri aflate in strainatate. Declaratia se depune si de catre persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 28 lit. b) sau lit. c) din Legea nr.227/2015 timp de 3 ani consecutivi. Legea 227/2015 art.130 alin.(4)
OMEF 2371/2007
OPANAF 52/2012
miercuri 25 mai Depunerea Cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe salarii si venituri asimilate salariilor Formular 230 Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii:
– au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 si solicita restituirea acestora;
– opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau a unitatilor de cult, precum si contribuabilii care solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.
Legea 227/2015 art.79 alin.(1)
OPANAF 4018/2014
miercuri 25 mai Depunerea Declaratiei privind venitul estimat / norma de venit pentru anul in curs Formular 220 Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior Legea 227/2015 art. 220 alin.(3)
OPANAF 52/2012
miercuri 25 mai Depunerea Declaratiei privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit pentru anul in curs Formular 221 Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, conform art. 103 alin.(1) Legea nr.227/2015 Legea 227/2015 art.107 alin.(2)
OPANAF 530/2014
miercuri 25 mai Depunerea Declaratiei privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale pentru anul in curs Formular 223 Se depune de catre asociatul desemnat prin contract de asociere si se completeaza in cazul asociatiilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente – comerciale si profesii libere, inclusiv din activitati adiacente, venituri din activitati agricole pentru care venitul net anual se determina in sistem real pe baza contabilitatii in partida simpla, precum si venituri din silvicultura si piscicultura.
Declaratia se depune si in cazul persoanelor fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfasurata intr-o forma de organizare cu personalitate juridica (SPRL) constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale.
Legea 227/2015 art.220 alin.(3)
OPANAF 52/2012
miercuri 25 mai Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224 Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania Legea 227/2015 art.82 alin.(2)
OPANAF 3622/2015
miercuri 25 mai Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata – Formular 300 Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015
Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz (vezi instructiunile de completare din formular)
Legea 227/2015 art.323 alin.(1)
OPANAF 588/2016
miercuri 25 mai Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune. Legea 227/2015 art.324 alin.(2)
OPANAF 592/2016
miercuri 25 mai Depunerea Declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307 Persoanele impozabile prevazute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) si g) din Legea nr.227/2015 OPANAF 793/2016
miercuri 25 mai Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal Formular 311 Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA OPANAF 795/2016
miercuri 25 mai Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile /achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta Formular 390 VIES Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015 Legea 227/2015 art.325
OPANAF 591/2016
miercuri 25 mai Depunerea “Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA” Formular 394 Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) si (7) din Legea nr.227/2015, pentru operatiuni impozabile in Romania conform art. 268 alin. (1) din Legea nr.227/2015.
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 316 din Legea nr.227/2015, care realizeaza in Romania, de la persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.
OPANAF 3769/2015
miercuri 25 mai Plata impozitului pe constructii, rata I. a) persoanele juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiilor, fundatiilor si a celorlalte persoane juridice fara scop patrimonial, potrivit legilor de organizare si functionare;
b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;
c) persoanele juridice cu sediu social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene.
Legea 227/2015 art.499
OPANAF 1950/2012
miercuri 25 mai Depunerea notificarii pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare Formular 097 Persoanele impozabile care depasesc plafonul de 2.250.000 lei;
Persoanele impozabile care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare.
OPANAF 3884/2013
(Visited 306 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 6 = eight

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.339 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.