Salariata gravida poate fi concediata in perioada de proba?

Potrivit art.60 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, concedierea nu poate fi dispusa pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat la cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere.

Vezi Suspendarea contractului individual de munca – 33 de modele si formulare necesare

 

Si HG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, la art.21 alin.(1), interzice angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul salariatei gravide, din motive care au legatura directa cu starea sa.

Aceste dispozitii nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a dizolvarii sau falimentului angajatorului, in conditiile legii.

Referitor la perioada de proba, art.31 alin.(1) din Codul muncii prevede ca pentru verificarea aptitudinii salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.

In cazul contractelor individuale pe durata determinata, conform art.97 din Codul muncii, durata perioadei de proba nu poate fi mai mare de:
a) doua zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada mai mica sau egala cu o luna;
b) 5 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni;
c) 15 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni;
d) 20 de zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada mai mare de 6 luni;
e) 30 de zile lucratoare, in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului de munca temporara mai mare de 6 luni.

Iar alin.(3) al art.31 din Cod prevede ca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

Din acest ultim alineat, observam ca incetarea contractului de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba reprezinta o renuntare unilaterala, la initiativa oricareia dintre parti, la contractul individual de munca, exceptie de la regula concedierii.

Prin urmare, daca pe durata sa la sfarsitul perioadei de proba angajatorul constata ca aptitudinile profesionale ale salariatei nu corespund cerintelor postului, acesta se poate dezice de contractul individual de munca chiar daca salariata este gravida  iar angajatorul a luat cunostinta de acest fapt.

Atentie, insa, dezicerea angajatorului de contractul individual de munca nu trebuie sa aiba loc din motive care au legatura directa cu starea salariatei.

 

 

 

(Visited 596 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 + = sixteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.