Cum se stabileste indemnizatia de somaj in cazul persoanelor care au fost angajate cu contract de munca cu timp partial?

Potrivit art. 34 alin.(1), (1^1), (1^2) si (2) din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, somerii prevazuti la art.17 alin.(1) beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;

Vezi si 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

b) nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

La stabilirea perioadei de 24 de luni, prevazuta mai sus, nu se iau in calcul:
a) perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii;
b) perioada de pensionare pentru invaliditate, daca aceasta nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g) (au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca);
c) perioada cuprinsa intre data suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu si data incetarii motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. h) (le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii);
d) perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu si data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare in munca, daca aceasta perioada nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. j) (reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora).

Pentru persoanele incadrate cu contract individual de munca cu timp partial, stagiul de cotizare prevazut mai sus se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate in baza contractelor individuale de munca cu timp partial.

Constituie stagiu de cotizare si perioadele pentru care angajatorul este scutit, in conditiile legii, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj.

In aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1^2) din lege, stagiul de cotizare aferent unui contract individual de munca cu timp partial se stabileste ca raport intre timpul de munca pentru care a fost incheiat contractul individual de munca cu timp partial si durata normala a timpului de munca (art.17 alin.(1) din Normele de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin HG nr.174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare).

Prin urmare, pentru persoanele care au fost incadrate cu contract individual de munca cu timp partial, stagiul de cotizare se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat. Persoanele care au fost incadrate simultan pe baza mai multor contracte de munca cu timp partial, stagiul de cotizare se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate in baza contractelor individuale de munca cu timp partial.

In situatia in care o persoana si-a desfasurat activitatea in baza unui singur contract individual de munca cu timp partial de 4 ore/zi, pentru a obtine indemnizatia de somaj, trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de 24 de luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii.

Persoana care si-a desfasurata activitatea in baza unui singur contract individual de munca cu timp partial mai mic de 4 ore/zi nu poate beneficia de indemnizatia de somaj.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 1,009 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


1 × = nine

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.