Concediul de acomodare in cazul adoptiei: ce trebuie sa stie angajatorii

Salariatii care adopta pot beneficia, incepand cu data de 12 august 2016, de concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include si perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, precum si de o indemnizatie lunara, raportata la indicatorul social de referinta, in cuantum de 1700 lei, conform Legii nr. 57/2016 care a adus modificari si completari Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, publicata in  Monitorul Oficial nr. 283 din 14 aprilie 2016, care intra in vigoare din 12.08.2016.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

Potrivit noilor reglemenatri, adoptatorul sau, optional, oricare dintre sotii familiei adoptatoare, care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din activitati salariale si asimilate acestora sau, dupa caz, activitati independente sau activitati agricole, denumit in continuare persoana indreptatita, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include si perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, precum si de o indemnizatie lunara, raportata la indicatorul social de referinta, in cuantum de 3,4 ISR.

Valoarea indicatorului social de referinta este de 500 lei, conform art.33^1 din Legea nr.76/2002.

Concediul si indemnizatia prevazute mai sus se acorda pe baza cererii persoanei indreptatite, la care se anexeaza:

– certificatul de grefa in baza caruia se executa hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei;

– documentul care atesta mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, inregistrat la directia in a carei raza administrativ-teritoriala a fost protejat copilul;

– dovada intrarii efective in concediu sau a suspendarii activitatii.

Cererea si documentele doveditoare se depun si se inregistreaza la agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana si a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita.

Drepturile la concediu si indemnizatia de acomodare se stabilesc si se acorda incepand cu ziua urmatoare celei in care a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei.

Dispozitiile referitoare la acordarea concediului de acomodare si a indemnizatiei lunare se aplica si persoanelor care au copii incredintati in vederea adoptiei la data intrarii in vigoare a Legii nr.57/2016, respectiv data de 12 august 2016. In aceasta situatie, indemnizatia, precum si concediul de acomodare se acorda proportional in functie de numarul zilelor calendaristice ramase, fara a depasi insa durata maxima prevazuta de lege pentru acordarea concediului de acomodare.

Asupra indemnizatiei de acomodare nu se datoreaza impozit si nici contributiile sociale obligatorii stabilite de lege, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate, care se calculeaza prin prin aplicarea cotei procentuale, prevazuta de lege, la valoarea indemnizatiei acordate.

Perioada concediului de acomodare constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Perioada concediului de acomodare constituie si perioada asimilata stagiului de cotizare si se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale, in conditiile prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in vederea stabilirii drepturilor prevazute de OUG nr. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public de pensii se utilizeaza 25% din castigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective.

Perioada concediului de acomodare constituie vechime in munca, in serviciu si in specialitate, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta.

Calculul si plata indemnizatiei, inclusiv a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, se fac de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, prin agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, si se achita, in functie de optiunea persoanei indreptatite, in cont bancar sau la domiciliul acesteia, respectiv la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

Fondurile necesare platii indemnizatiei de acomodare,  a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Angajatorul are obligatia de a aproba concediul de acomodare. Pe durata concediului de acomodare contractul individual de munca se va suspenda in baza art.51 alin.(1) lit.g) din Codul muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr.57/2016 aduce  completari si Codului muncii: la art.51 alin.(1), dupa litera f) se introduce o noua litera, lit.g) cu urmatorul cuprins: “g) concediu de acomodare”, completare in vigoare din 12 august 2016).

Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu pe perioada concediului de acomodare, cu exceptia concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului angajatorului sau a desfiintarii acestuia, in conditiile legii.

Nerespectarea de catre angajator a prevederilor de mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei. Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii corespunzatoare se fac de catre persoanele imputernicite in acest sens din cadrul Inspectiei Muncii.

IMPORTANT! Persoanele  care solicita dreptul la concediul si indemnizatia de acomodare nu pot beneficia, in perioada concediului de acomodare, de concediu pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara si nici de stimulentul de insertie, acordate in baza OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Concediul de acomodare si plata indemnizatiei inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care se produce una din urmatoarele situatii:

a) a expirat perioada maxima de un an prevazuta pentru concediul de acomodare;

b) la cererea persoanei indreptatite;

c) copilul a implinit 18 ani;

d) a avut loc decesul copilului;

e) persoana indreptatita care urma sa adopte in calitate de persoana singura a decedat;

f) a ramas definitiva hotararea judecatoreasca privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei.

Concediul de acomodare si plata indemnizatiei se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care se produce una dintre urmatoarele situatii:

a) s-a dispus plasamentul copilului in regim de urgenta;

b) a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei.

Suspendarea concediului de acomodare a a indemnizatiei  inceteaza in ziua urmatoare celei in care a ramas definitiva hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus revenirea copilului la persoana/familia la care fusese incredintat in vederea adoptiei sau, dupa caz, in ziua urmatoare celei in care a ramas definitiva hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus respingerea revocarii incredintarii in vederea adoptiei.

Reluarea concediului de acomodare si a platii indemnizatiei aferente suspendate se face la cererea persoanei indreptatite, incepand cu data depunerii acesteia, daca nu au intervenit situatii care sa determine incetarea drepturilor.

In situatia in care indemnizatia a fost acordata si pe perioada in care s-a dispus incetarea sau suspendarea concediului si a indemnizatiei de acomodare, sumele acordate cu titlu necuvenit se recupereaza de la persoana indreptatita in conditii similare celor prevazute de OUG nr.44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 266/2015, pentru alte beneficii de asistenta sociala.

Angajatorii au obligatia de a acorda salariatului sau, dupa caz, salariatilor sot si sotie care adopta timp liber pentru efectuarea evaluarilor impuse de obtinerea atestatului si realizarea potrivirii practice, fara diminuarea drepturilor salariale, in limita a maximum 40 de ore pe an.

Timpul liber se acorda pe baza cererii solicitantului, la care se anexeaza calendarul intalnirilor sau, dupa caz, programul de vizite, intocmite de directia competenta.

Nerespectarea de catre angajator a prevederilor privind acordarea de timp liber, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei. Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii corespunzatoare se fac de catre persoanele imputernicite in acest sens din cadrul Inspectiei Muncii. Contraventiei  ii sunt aplicabile si dispozitiile OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 1,435 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 7 = eleven

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.