Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav: cand se acorda, cum se calculeaza si ce contributii se datoreaza

Potrivit prevederilor art.26 alin.(1) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

 Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare. Beneficiaza de aceleasi drepturi, si asiguratul care a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii in vederea adoptiei sau i-au fost dati in plasament (art.27 din OUG nr.158/2005).

Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis in conditiile legii, dupa caz (art.28 din OUG nr.158/2005).

Durata de acordare a indemnizatiei este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul curant, iar dupa depasirea termenului de 90 de zile, de catre medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale (art.29 din OUG nr.158/2005).

Conform art.30 din OUG nr.158/2005, cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

Baza de calcul a indemnizatiei, potrivit art.10 din OUG nr.158/2005, se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din OUG nr.158/2015, veniturile care se iau in considerare sunt:
a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, pentru perioadele prevazute la art. 8 alin. (2) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a) si b) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de pensie de invaliditate sau au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
c) indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, respectiv indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. c) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.

Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare. La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

Iar potrivit art.26 alin.(2) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani, se suporta integral din bugetul FNUASS.

Referitor la stabilirea impozitului si a contributiilor datorate, prezentam urmatoarele:
– Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav nu se impoziteaza (art.62 lit.c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal), se suporta integral din FNUASS.

– Se datoreaza CAS (pensie – angajator si asigurat). Pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator sau din FNUASS, potrivit legii, primite pe perioada in care persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical (art.139 alin.(1) lit.o) din Legea nr.277/2015 privind Codul fiscal).

– Se datoreaza contributia pentru accidente de munca si boli profesionale.  Pe perioada in care persoanele fizice pentru care angajatorii acestora beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza de calcul al contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale o reprezinta salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical (pct.28 alin.(4) de la Cap.VI – Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din Normele de aplicare a Codului fiscal).

Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav se suporta din FNUASS prin urmare aceasta nu se cuprinde in baza de calcul a contributiei de asigurari pentru somaj, datorata de asigurat si angajator; a contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorata de asigurat si angajator; a contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator, a contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, datorata de angajator.

Reamintim ca pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani, contractul individual de munca se suspenda din initiativa salariatului, conform art.51 alin.(1) lit.b) din Codul muncii. Iar potrivit art.3 alin.(2) lit.m) din HG nr.500/2011 privind registrul general de evident a salariatilor, suspendarea contractului individual de munca in baza certificatelor medicale nu se inregistreaza in Revisal.

(Visited 592 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


five × 1 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.