Angajatorii cu peste 50 de salariati au obligatia sa angajeze persoane cu handicap. Nerespectarea obligatiei se sanctioneaza cu amenda intre 15000 si 20000 lei

Potrivit prevederilor art.78 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap in proportie de cel putin 4% din numarul total de angajati.

DOSARUL-PERSONAL-AL-SALARIATULUI

Vezi si Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

 

 

 

Important! Art.77 alin.(2) din Legea nr.448/2006 prevede ca “in sensul prezentei legi si numai in contextul incadrarii in munca, prin persoana cu handicap se intelege si persoana invalida gradul III”.

Fac exceptie de la obligatia de a angajat persoane cu hadicap institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute mai sus, pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

b) sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute la lit. a).

Achizitionarea produselor sau serviciilor de la unitatile protejate se realizeaza lunar in baza unui contract, insotit de factura si de dovada platii (art.43 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, aprobate prin HG nr.268/2007, cu modificarile si completarile ulterioare).

Fac exceptie de la prevederile de la lit. b) unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vanzari/intermedieri, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective. Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitatea comerciala.

Nerespectarea dispozitiilor art.78 din Legea nr.448/2006 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei. Monitorizarea si controlul respectarii prevederilor de mai sus, precum si constatarea contraventiilor si aplicarea amenzii contraventionale se fac de catre personalul Inspectiei Muncii (art.78 alin.(5), art.100 alin.(1) lit.c) si alin.(3) din Legea nr.448/2006).

Angajatorii au obligatia de a declara catre bugetul de stat suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap. Aceasta suma se va declara lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, prin formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, la pozitia „Varsaminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate”.

In cazul in care autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achizitionarea de produse ori de servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, vor completa formularul 100 astfel:
– in situatia in care valoarea achizitiilor este in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in luna de raportare nu exista obligatia declararii in Declaratia 100, la pozitia „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate”;
– in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mica decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, in luna de raportare, la pozitia „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate” se declara diferenta dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat si valoarea produselor si serviciilor achizitionate;
– in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mare decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, pozitia „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate” nu se declara in luna de raportare, iar diferenta de sume se reporteaza in lunile urmatoare prin diminuarea obligatiei de plata (a se vedea Anexa nr.4 – Instructiuni de completare a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” la OPANAF nr.587/2016, cu modificarile si completarile ulterioare).

Formularul 100 se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si poate fi descarcat de aici. De asemenea, formatul electronic al declaratiei 100 se poate obtine si direct, gratuit, de la sediul unitatilor teritoriale.

Referitor la modul de calcul a numarului de angajati care se ia in calcul, Ordinul nr.590/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevede, la art.2, ca numarul de angajati care se ia in calcul este numarul mediu de angajati din luna. Numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna se determina ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, inclusiv zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, impartita la numarul total de zile calendaristice. in efectivele zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati in concediu fara plata, cei aflati in greva, cei detasati la lucru in strainatate si nici cei ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi. Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.

Iar conform art.(3) din Ordin, procentul de 4% rezultat conform legii va fi un numar format din doua zecimale, care se va inmulti cu 50% din salariul minim brut pe tara stabilit prin hotarare a Guvernului in vigoare in luna pentru care se plateste.

Salariul minim brut pe tara incepand cu data de 01.02.2017 este de 1450 lei ( HG nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata).


(Visited 751 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 − = four

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.339 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.