Persoanele ai caror copii au implinit varsta de 2 ani inainte de 1 iulie 2016 beneficiaza de prelungirea stimulentului de insertie pana la varsta de 3 ani a copilului?

Potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, obtin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizatiei pentru cresterea copiilor si anume in cuantum lunar de 531,25 lei.

 Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

Nota: Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata.

Pentru persoanele care obtin venituri supuse impozitului, cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de insertie se prelungeste astfel:

a) pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;

b) pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani, in cazul copilului cu handicap, fara a beneficia in aceasta perioada de prevederile art. 31 alin. (1) si (2).

In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia lunara si solicita dreptul la stimulent de insertie, plata acestei indemnizatii se suspenda.

Redam si prevederile art.12 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulteriaore, care stabilesc ca stimulentul de insertie prevazut la art. 7 alin. (1) din ordonanta de urgenta se acorda lunar pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap persoanelor indreptatite daca acestea realizeaza venituri supuse impozitului.

In situatia in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, incluzand si perioada prevazuta la art. 11 alin. (2) din ordonanta de urgenta, stimulentul de insertie se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap.

Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului de insertie se face la cererea scrisa a persoanei indreptatite, ori de cate ori aceasta solicita, cu respectarea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.

Ca si completare la prevederile privind prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de insertie, redam si prevederile Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr.1099/2016 ce contine precizari privind modalitatea de reluare sau prelungire a drepturilor de concediu sau stimulent de insertie, precum si de recalculare a cuantumului drepturilor aflate in plata, potrivit noilor reglementari aplicabile de la 1 iulie 2016.

Astfel, la art.6 din Ordinul nr.1099/2016 aflam urmatoarele:

–   In situatia persoanelor care la data de 1 iulie 2016, data intrarii in vigoare a Legii nr. 66/2016, au stabilit dreptul la stimulentul de insertie potrivit prevederilor ordonantei de urgenta pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de insertie pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu handicap, se face din oficiu, daca nu se inregistreaza o cerere de reluare a concediului de crestere a copilului pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.

– Persoanele care la data de 1 iulie 2016, data intrarii in vigoare a Legii nr. 66/2016, se afla in concediu fara plata sau realizeaza venituri profesionale pe perioada denumita “luna celuilalt parinte” sunt indreptatite sa beneficieze de prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de insertie pana la 3 ani, respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap, daca pana la implinirea de catre copil a varstei de 1, 2 sau 3 ani acestea depun cererea de solicitare a stimulentului de insertie. Cererea se depune la primaria in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta insotita de acte doveditoare privind realizarea de venituri supuse impozitului.

– In situatia persoanelor aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, incepand cu data de 1 iulie 2016 acordarea stimulentului de insertie pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu handicap se face daca persoana indreptatita isi reaia activitatea profesionala cu cel putin 60 de zile inainte de finalizarea concediului.

Prin urmare, avand in vedere informatiile prezentate mai sus, conditia pentru prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de insertie pana la 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu handicap, conform modificarilor si completarilor aduse OUG nr.111/2010 de la 1 iulie 2016,  este ca persoana in cauza sa realizeze venituri suspuse impozitului  cu cel putin 60 de zile inainte de finalizarea concediului, adica inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap. Cele 60 de zile trebuie sa fie consecutive, nu pot fi constituite fractionat din insumarea perioadelor anterioare in care persoana inderpatatia a realizat venituri supuse impozitului.

O alta conditie pentru prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de insertie este ca la data de 1 iulie 2016, data intrarii in vigoare a Legii nr.66/2016, persoana in cauza sa se afle sub incidenta OUG nr.111/2010.

Astfel, persoanele ai caror copii au implinit varsta de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, inainte de 1 iulie 2016, data intrarii in vigoare a Legii nr.66/2016 pentru modificarea OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor,  nu pot beneficia de prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de insertie intrucat la data mentionata nu se mai aflau sub incidenta prevederilor OUG nr.111/2010.

(Visited 434 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 1 = eight

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.