Concediu medical fara stagiu minim de cotizare. Cum procedam?

Intrebare: Un angajat are 8 zile lucrate in luna iunie si 16 zile lucrate in luna iulie dupa care prezinta certificat de concediu medical. Inainte de angajare el si-a platit contributia mai bine de 12 luni, lunar, direct la CASS. Acum i se plateste concediul medical? Daca da, care este modul de calcul?

*(EDITABIL)145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate la zi
*(EDITABIL)Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL)Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare , actualizat la zi

Raspuns: Potrivit prevederilor art.1 alin.(1) si (2) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:

A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu, precum si orice alte activitati dependente;

B. desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit.A;

C. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.

De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla in una dintre situatiile prevazute mai sus, dar sunt:
– asociati, comanditari sau actionari;
– membri ai asociatiei familiale;
– autorizate sa desfasoare activitati independente;
– persoane care incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si concedii si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, in conditiile in care au inceput stagiul de cotizare pana la data de 1 ianuarie 2006.
– sotia/sotul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fara a fi inregistrata/inregistrat in registrul comertului si autorizata/autorizat sa functioneze ea insasi/el insusi ca titular a/al intreprinderii individuale/persoana fizica autorizata sau fara a fi salariata/salariat, participa in mod obisnuit la activitatea intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, indeplinind fie aceleasi sarcini, fie sarcini complementare.

Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate la care au dreptul asiguratii sunt enumerate la art.2 din OUG nr.158/2005, dupa cum urmeaza:
a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii;
b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
d) concedii medicale si indemnizatii pentru îngrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

Dreptul la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale este conditionat de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate destinata suportarii acestor indemnizatii, denumita contributie pentru concedii si indemnizatii (art.3 din OUG nr.158/2005).

O alta conditie pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este indeplinirea stagiului minim de cotizare care este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. Se considera o luna de stagiu de cotizare realizat in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical situatia in care sunt realizate cel putin 22 de zile de stagiu de cotizare (art.7 din OUG nr.158/2005 si art.12 din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005, aprobate prin Ordinul nr.60/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

Se considera stagiu de cotizare si situatia in care, prin insumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de 22 de zile de stagiu de cotizare (art.13 din Normele de aplicare a OUG nr.158/2005).

In plus, potrivit prevederilor art.8 din OUG nr.158/2005, stagiul minim de cotizare se constituie si din insumarea perioadelor pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj.

Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile sociale de santate dar si perioadele in care asiguratul:
a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
c) a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceste perioade se asimileaza stagiului de cotizare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul prevederilor OUG nr.158/2005.

De retinut este si faptul ca exista doua situatii in care asiguartii pot beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale fara conditii de stagiu de cotizare, dupa cum urmeaza:
– in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului (art.9 din OUG nr.158/2005).
– in cazul concediului si indemnizatiei de risc maternal (art.31 alin.(3) din OUG nr.158/2005).

Referitor la modul de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit art.10 din OUG nr.158/2005, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din OUG nr.158/2015, veniturile care se iau in considerare sunt:
a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, pentru perioadele prevazute la art. 8 alin. (2) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a) si b) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de pensie de invaliditate sau au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
c) indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, respectiv indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. c) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.

In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia.

Revenind la speta prezentata, din cele relatate, nu reiese daca persoana in cauza a avut contract de asigurare prin care si-a platit personal contributia la sanatate sau a a vut si contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii. Contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii este facultativ. Daca este vorba doar de contributia la sanatate, acesta nu are legatura cu stagiu de cotizare pentru concedii si indemnizatii.

In plus, din cele prezentate, reiese ca la actualul loc de munca acesta are doar 8 zile lucrate anterior lunii producerii riscului.

Prin urmare, daca in baza informatiilor prezentate identificati ca persoana in cauza nu are decat cele 8 zile de stagiu realizat la actualul loc de munca, deci nu are realizat stagiul minim de cotizare, nu va putea beneficia de concedii si inedmnizatii de asigurari sociale de sanatate cu excpetia concediilor si indemnizatiilor care se acorda fara conditii de stagiu de cotizare, situatii prezentate mai sus.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 7,044 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ six = 8

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.