Care este baza de calcul a indemnizatiei de concediu medical daca salariatul are realizat stagiul minim de cotizare dar in ultimele 6 luni nu are venituri?

Potrivit prevederilor art.10 alin.(1) si (2) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

RI 2017

Va propunem un model de regulament intern, modele de documente necesare care trebuie sa insoteasca regulamentul intern dar si indicatii pentru a completa corect regulamentul. Detalii gasiti aici: Regulament intern: model si documente conexe

 

 

In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din ordonanta, veniturile care se iau in considerare sunt:
a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, pentru perioadele prevazute la art. 8 alin. (2) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a) si b) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de pensie de invaliditate sau au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
c) indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, respectiv indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. c) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.

Stagiului minim de cotizare este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. Se considera o luna de stagiu de cotizare realizat in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical situatia in care sunt realizate cel putin 22 de zile de stagiu de cotizare (art.7 din OUG nr.158/2005 si art.12 alin.(1) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005, aprobate prin Ordinul nr.60/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

In situatia in care nu exista venituri realizate in ultimele 6 luni anterioare producerii riscului, nu se poate determina media zilnica a bazei de calcul (a se vedea art.73 alin.(2) exemplul 4 din Normele de aplicare a OUG nr.158/2005).

Ca exceptie,  in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA si in cazul de risc maternal, situatii in care asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie de asigurari sociale fara conditii de stagiu de cotizare, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (a se vedea art.10 alin.(4) din OUG nr.158/2005).

Prin urmare, daca salariatul are realizat stagiul minim de cotizare de 22 de zile in ultimele 12 luni anterioare lunii producerii riscului, dar nu are venituri realizate si nici perioade asimilate in ultimele 6 luni anterioare lunii in care i se acorda certificatul de concediu medical, acesta nu va putea beneficia de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate. Salariatul indeplineste conditiile stagiului de cotizare, deci certificatul de concediu medical va fi inregistrat, insa indemnizatia aferenta acestuia va fi egala cu zero.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 1,398 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 5 = two

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.