Model decizie suspendare contract de munca pe durata concediului de acomodare

Avand in vedere ca salariatii care adopta pot beneficia, incepand cu data de 12 august 2016, de concediu de acomodare cu o durata de maximum un an, conform Legii nr. 57/2016 care a adus modificari si completari Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si altor acte normative, printre care si Codului muncii, va prezentam un model de decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului de acomodare, model extras din lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”.

Model Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului de acomodare adoptie

 Antetul societatii

Decizia nr. ………….. / …………….

de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului de acomodare

 

Avand in vedere cererea[1] inregistrata sub nr. …….. din data …………… prin care salariatul/salariata  …………………………….., avand functia de ……………………….., solicita concediu de acomodare in perioada ………………-………………[2], in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 57/2016 care a adus modificari si completari Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si altor acte normative[3];

Conform prevederilor art. 51 alin.(1)  lit.g)  din Codul muncii.

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, reprezentantul legal al SC ……… SRL  emite urmatoarea

 Decizie:

Art.1 In perioada ………….-…………, contractul individual de munca al/a salariatului/salariatei …………………………., inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. …….. din data de ………,  se suspenda din initiativa salariatului, in temeiul art. 51 alin. (1) lit. g) din Codul muncii.

Art. 2 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de ……………………….[4].

           

Reprezentant legal[5],

 

Dovada comunicarii:

(semnatura salariatului si data/dovada comunicarii)

 

Note:

[1] Angajatorul are obligatia de a aproba concediul de acomodare. Pe durata concediului de acomodare contractul individual de munca se suspenda in baza art.51 alin.(1) lit.g) din Codul muncii.

Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu pe perioada concediului de acomodare, cu exceptia concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului angajatorului sau a desfiintarii acestuia, in conditiile legii.

Nerespectarea de catre angajator a prevederilor de mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei. Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii corespunzatoare se fac de catre persoanele imputernicite in acest sens din cadrul Inspectiei Muncii.

[2] Concediu de acomodare se acorda pentru o durata de maximum un an, care include si perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei. Perioada concediului de acomodare constituie vechime in munca, in serviciu si in specialitate, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta.

[3] Persoanele care solicita dreptul la concediul si indemnizatia de acomodare nu pot beneficia, in perioada concediului de acomodare, de concediu pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara si nici de stimulentul de insertie, acordate in baza OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

[4] Se va specifica compartimentul/departamentul/serviciu care va aduce la indeplinire prevederile deciziei.

[5] Potrivit regulilor specifice angajatorului (de ex. Director General, Administrator etc).

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

Rate this post
(Visited 3,263 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


3 + seven =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.