Cum se calculeaza sporul pentru munca suplimentara?

Potrivit prevederilor art.112 din Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana. In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana.

Pentru anumite sectoare de activitate, unitati sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durata zilnica a timpului de munca mai mica sau mai mare de 8 ore. Durata zilnica a timpului de munca de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 de ore (art.115 din Codul muncii).

Iar conform art.120 alin.(1) din Codul muncii, munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, este considerata munca suplimentara.

Legiuitorul a prevazut ca durata maxima a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie de la aceasta regula, durata maxima a timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi depasita peste 48 de ore pe saptamana cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana. Pentru anumite activitati sau profesii (de exemplu constructii) se pot stabili prin contractul colectiv de munca perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni. Sub rezerva respectarii reglementarilor privind protectia sanatatii si securitatii in munca a salariatilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de munca pot prevedea derogari de la durata perioadei de referinta de 6 luni, care insa in niciun caz sa nu depaseasca 12 luni (a se vedea art.114 din Codul muncii).

Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident (art.120 alin.(2) din Codul muncii).

Astfel ca la solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara, cu respectarea prevederilor art. 114 sau 115, dupa caz. Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilita potrivit prevederilor art. 114 sau 115, dupa caz, este interzisa, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident (a se vedea art.121 din Codul muncii).

Important! Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentara. Nu pot presta munca suplimentara nici salariatii incadrati in baza unor contracte de munca cu timp partial, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora (a se vedea art.124 si art.105 alin.(2) lit.c) din Codul muncii).

Pentru orele prestate peste programul normal de lucru salariatul beneficiaza de salariu corespunzator. In plus, munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia (a se vedea art.122 alin.(1) si (2) din Codul muncii).

In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia. Acest spor se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza (a se vedea art.123 din Codul muncii).

Util: In perioadele de reducere a activitatii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni (art.122 alin.(3) din Codul muncii).

Prin urmare, sporul pentru munca suplimentara se acorda numai daca nu se acorda timp liber corespunzator in urmatoarele 60 de zile calendaristice. Iar sporul acordat se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, in lipsa acestuia, in contractul individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.

Referitor la modul de calcul a sporului pentru munca suplimentara, se poate utiliza urmatoarea formula: salariul brut/numarul de ore lucratoare din luna*ore suplimentare*sporul negociat (minim 75% din salariul de baza).

Unde:
– salariul brut = venitul realizat pentru programul normal de munca
– numarul de ore lucratoare din luna = norma de munca
– numarul de ore suplimentare = diferenta dintre orele lucrate si orele lucratoare din luna;
– sporul negociat=>75% din salariul de baza.

Exemplu de  calcul:
Salariul brut =1500 lei
Ore lucratoare in luna=21 zile*8 ore/zi=168
Ore lucrate: 183
Salariul /ora=1500 lei/168 ore=9 lei
Ore suplimentare lucrate=183-168=15

Salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru=1500 lei/168 ore*15 ore suplimentare=134 lei.

Spor ore suplimentare=1500 lei/168 ore*15 ore suplimentare *75% (in exemplul de fata vom merge pe sporul minim de 75% din salariul de baza)=100 lei.

Total brut realizat in luna=1500+134+100=1734 lei.

DOSARUL-PERSONAL-AL-SALARIATULUI

Daca ti-a placum materialul, vezi si lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”actualizata 2017. Gasesti actele care ar trebui sa se regaseasca in dosarul personal al salariatului, informatii utile, dar si 54 de modele si formulare necesare cu indicatii privind completarea lor. Garantam o lucrare profesionist intocmita.

(Visited 1,029 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


five − 3 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.