Bonurile de masa se adauga la venitul net realizat pentru stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului?

Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) din OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal, denumite in continuare venituri supuse impozitului, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara.

*(EDITABIL)145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate la zi
*(EDITABIL)Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

In ceea ce priveste tichetele de masa, acestea se acorda salariatilor la locul de munca unde au declarata functia de baza si intra in categoria avantajelor in bani sau in natura prevazute la art. 76 alin. (3) lit. h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sunt considerate venituri din salarii, potrivit art. 76 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica rezidenta ori nerezidenta ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca acordate persoanelor care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor.

Iar la punctul 12 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (Capitolul III – Venituri din salarii si asimilate salariilor, Sectiunea 1 – Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor) aflam ca veniturile brute din salarii sau considerate asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor incasate ca urmare a unei relatii contractuale de munca, raport de serviciu, act de detasare precum si orice sume de natura salariala primite in baza unor statute speciale prevazute de lege, indiferent de perioada la care se refera, si care sunt realizate din:
a) sume primite pentru munca prestata ca urmare a contractului individual de munca, a contractului colectiv de munca, precum si pe baza actului de numire:
(…)
(viii) valoarea nominala a tichetelor de masa, tichetelor de cresa, voucherelor de vacanta, acordate potrivit legii;
(…).

Incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2010, tichetele de masa sunt incluse in veniturile salariale si sunt impozabile, valoarea acestora intrand in baza de calcul a deducerii personale (a se vedea pct. 14 alin.(4) de la Sectiunea a 3-a – Determinarea impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, Capitolul III  Venituri din salarii si asimilate salariilor care prevede ca valoarea tichetelor de masa, tichetelor de cresa, tichetelor cadou, voucherelor de vacanta, acordate potrivit legii, luata in calcul la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, este valoarea nominala. Veniturile respective se impoziteaza ca venituri din salarii in luna în care acestea sunt primite). Aceste venituri sunt scutite, insa, de la plata contributiilor sociale (a se vedea art.142 lit.r); art.157 alin.(2); art.187 alin.(2); art.195 alin.(2); art.204 alin.(2) si art.212 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal).

Astfel, potrivit reglementarilor in vigoare, tichetele de masa acordate potrivit legii sunt considerate venituri din salarii. Valoarea acestora este supusa impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si intra in baza de calcul pentru stabilirea indemnizatiei de crestere a copilului.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 2,798 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× seven = 7

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.