OUG nr.60/2016: modificarea si completarea Legii somajului

OUG nr.60/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca a fost publicata in Monitorul Oficial nr.773 din 4 octombrie 2016 si intra in vigoare de la 3 decembrie 2016.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

Va prezentam mai jos cuprinsul OUG nr.60/2016:

Avand in vedere deficitul de forta de munca din anumite regiuni reclamat de reprezentantii mediului de afaceri, asociat cu tendinta acestora de a-si reloca activitatea in alte state, se impune luarea de urgenta a unor masuri de stimulare a mobilitatii interne a lucratorilor,
luand in considerare climatul european de incertitudine marcat de posibila iesire a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, precum si probabilitatea mare de intoarcere in Romania a lucratorilor care si-au exercitat dreptul la libera circulatie in spatiul Uniunii Europene,
tinand cont de necesitatea evitarii pierderii absorbtiei fondurilor externe nerambursabile pentru acest an aferente cadrului financiar 2014-2020 din Programul operational Capital uman, axele 1, 2 si 3, destinate reducerii somajului, integrarii tinerilor in piata muncii, mai cu seama a celor cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani care nu au loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala, a somerilor de lunga durata, precum si a persoanelor cu dizabilitati,
avand in vedere cadrul de performanta pentru perioada de programare 2014-2020, conform caruia in anul 2018 statul roman va dezangaja sumele neconsumate pana la aceasta data, si coroborat cu faptul ca in perioada 2014-2016 nu au fost angajate sume pentru finantarea masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca, in scopul atingerii tintelor asumate de Romania prin Acordul de parteneriat 2014 RO 16M8PA001.1.2, respectiv Programul operational Capital uman, au fost angajate sume pentru finantarea masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca.
Tinand seama ca alocarea financiara este estimata la aproximativ 230 milioane euro pentru perioada de programare 2014-2020, iar modalitatea concreta de selectie si contractare este asimilata mecanismului de tip necompetitiv si ca Ministerul Fondurilor Europene a demarat procedura de modificare a Programului operational Capital uman, a informat Comisia Europeana, respectiv DG EMPL, despre acest proiect legislativ, precum si ca aprobarea prezentului act normativ conditioneaza aprobarea fisei de proiect din punctul de vedere al fundamentarii bugetului avand in vedere faptul ca plafonul de 49 milioane euro/proiect nu se aplica pentru proiectele noncompetitive aferente axelor prioritare 1 si 2,
fata de considerentele expuse, nepromovarea prezentelor masuri pe calea ordonantei de urgenta ar avea consecinte negative asupra mediului economic si social,
intrucat aceste imprejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. – Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

La articolul 5, dupa punctul IV^3 se introduce un nou punct, punctul IV^4, cu urmatorul cuprins:
” IV^4. Tanar NEET – tanar cu varsta cuprinsa intre 16 si 24 de ani care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala;”.

Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” Art. 58. (1) Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii acordate in mod gratuit persoanelor in cautarea unui loc de munca, care au ca scop:
a) furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
b) profilarea si incadrarea in nivelul de ocupabilitate: usor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil si foarte greu ocupabil;
c) dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;
d) instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca;
e) indrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesionala la noul loc de munca.
(2) Serviciile prevazute la alin. (1) se realizeaza in cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, iar serviciile prevazute la alin. (1) lit. a), c)-e) se pot realiza si de furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditati.
(3) Persoanele carora le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate greu si foarte greu ca urmare a profilarii pot beneficia de serviciile prevazute la alin. (1) lit. e) dupa incadrarea in munca pe o perioada de maximum 3 luni, cu acordul angajatorului.
(4) Procedura de profilare a persoanelor in cautarea unui loc de munca inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.”

Dupa articolul 73^1 se introduc doua noi articole, articolele 73^2 si 73^3, cu urmatorul cuprins:
” Art. 73^2. (1) somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 3 luni, ulterior datei inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, beneficiaza de o prima de activare in valoare de 500 lei, neimpozabila.
(2) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimele 12 luni.
(3) Persoanele care beneficiaza de prima de activare au dreptul la mentinerea acesteia si in situatia in care, in perioada de 3 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza, in termen de 30 de zile, la un alt angajator, in aceleasi conditii.
(4) Prima de activare nu se cumuleaza cu prima de incadrare si cu prima de instalare, prevazute la art. 73^1 alin. (1), respectiv la art. 75.
(5) Prima de activare se poate cumula cu prima de incadrare prevazuta la art. 74.

Art.73^3. Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite potrivit dispozitiilor art. 73^2, in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 3 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi:
a) art. 55 b), art. 56 alin. (1) lit. f) si h), art. 61 lit. a) si b) si art. 81 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 31 (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care incetarea este la initiativa angajatului;
c) art. 97 b) si e), art. 98 alin. (1) lit. f) si g) si art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Articolul 74 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 74. (1) Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta, pot beneficia de o prima de incadrare, neimpozabila.
(2) Cuantumul primei prevazute la alin. (1) se calculeaza la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numarul de zile in care persoanele in cauza desfasoara efectiv activitatea la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca.
(3) Prima de incadrare prevazuta la alin. (1) se acorda pe o perioada de 12 luni.”

Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” Art. 75. (1) Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia pot beneficia de o prima de instalare, neimpozabila, destinata stimularii incadrarii in munca, asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta, si/sau pentru reintregirea familiei, dupa caz.
(2) Prima de instalare prevazuta la alin. (1) se acorda in cuantum diferentiat, astfel:
a) 12.500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta;
b) 15.500 lei pentru persoanele prevazute la lit. a), care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta, in situatia in care sunt insotite de membrii familiei in sensul Legii 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, iar in cazul familiei monoparentale, in situatia in care sunt insotite de copilul sau copiii aflati in intretinere.
(3) In cazul in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare prevazute la alin. (1), unul va primi suma prevazuta la alin. (2) lit. a), iar celalalt va primi o prima de instalare in cuantum de 3.500 lei.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), in situatia in care angajatorul sau autoritatile publice locale sau centrale asigura locuinta de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acorda in cuantum diferentiat, astfel:
a) 3.500 lei pentru persoana aflata in situatia prevazuta la alin. (2) lit. a);
b) 6.500 lei pentru persoana aflata in situatia prevazuta la alin. (2) lit. b);
c) 3.500 lei pentru fiecare sot aflat in situatia prevazuta la alin. (3).
(5) Prima de instalare stabilita in cuantumurile prevazute la alin. (2) si (3) se acorda in doua transe, astfel:
a) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalarii;
b) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
(6) Prima de instalare stabilita in cuantumul prevazut la alin. (4) se acorda intr-o singura transa, la data instalarii.”

Articolul 75^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” Art. 75^1. (1) Prima de incadrare si prima de instalare, prevazute la art. 74 si 75, denumite in continuare prime de mobilitate, nu se cumuleaza.
(2) Primele de mobilitate prevazute la art. 74 si 75 se acorda persoanelor care au domiciliul sau resedinta ori isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta in zonele prevazute in Planul national de mobilitate care se aproba si se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(3) Beneficiaza de primele de mobilitate persoanele care se incadreaza in munca, cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 12 luni.
(4) Nu beneficiaza de primele de mobilitate:
a) persoanele care au mai beneficiat de o prima de incadrare sau de o prima de instalare in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate;
b) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
c) persoanele care se incadreaza la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
d) persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a);
e) absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;
f) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.
(5) Persoanele care beneficiaza de primele de mobilitate au dreptul la mentinerea acestora si in cazul in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii.”

La articolul 76, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
” Art. 76. (1) Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite potrivit dispozitiilor art. 731, 74 si 75, in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi:
a) art. 55 b), art. 56 alin. (1) lit. f) si h), art. 61 lit. a) si b) si art. 81 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 31 (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care incetarea este la initiativa angajatului;
c) art. 97 b) si e), art. 98 alin. (1) lit. f) si g) si art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Angajatii au obligatia de a restitui integral suma primita ca prima de instalare potrivit art. 75 in situatia in care revin la vechiul domiciliu sau vechea resedinta intr-o perioada de 12 luni de la angajare.”

Dupa articolul 76 se introduce un nou articol, articolul 76^1, cu urmatorul cuprins:
” Art. 76^1. Prima de instalare se acorda si persoanelor de cetatenie romana care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe o perioada de cel putin 36 luni, in cuantumurile stabilite la art. 75 alin. (2)-(4) si cu respectarea conditiilor prevazute la art. 751 si 76.”

Articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” Art. 80. (1) Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat, o suma in cuantum de 900 lei.
(2) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma prevazuta la alin. (1) pe o perioada de 18 luni.
(3) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) si (2):
a) angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca absolventi ai institutiilor de invatamant;
b) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca cu absolventii institutiilor de invatamant;
c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la alin. (1) si (2), precum si la art. 85, pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;
d) angajatorii care la data solicitarii acordarii masurii de stimulare a ocuparii fortei de munca se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.
(4) Suma prevazuta la alin. (1) si (2) se acorda angajatorilor care beneficiaza conform prevederilor legale de aceste sume si in situatia in care, in perioada de acordare a sumelor sau in perioada in care exista obligatia legala de mentinere a raporturilor de munca, absolventii institutiilor de invatamant din randul persoanelor cu handicap nu mai au statut de persoana cu handicap.”

Articolul 81 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” Art. 81. (1) Masurile de stimulare prevazute la art. 80 nu se acorda pe perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate.
(2) Masura de stimulare prevazuta la art. 80 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat de absolvent, precum si pentru perioadele in care persoana se afla in concediu de odihna.”

Articolul 85 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” Art. 85. (1) Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in cuantum de 900 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.
(2) De facilitatile prevazute la alin. (1) beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.
(3) Facilitatile prevazute la alin. (1) si (2) se acorda angajatorilor si in situatia in care, in perioada acordarii acestora sau in cea in care exista obligatia legala de mentinere a raporturilor de munca, persoanele beneficiare nu mai au statut de parinte unic sustinator al familiei monoparentale sau statut de persoana cu handicap, dupa caz.
(4) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) anterior termenului de 18 luni sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2).
(5) Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma in cuantum de 900 lei.
(6) Nu beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (1), (2) si (5):
a) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute la alin. (1), (2) si (5);
b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. 80 si la alin. (1), (2) si (5) pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;
c) angajatorii care la data solicitarii acordarii facilitatii se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.
(7) Facilitatile prevazute la alin. (1), (2) si (5) se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat de persoanele angajate din categoriile prevazute la aceste alineate, precum si pentru perioadele in care persoana se afla in concediu de odihna.
(8) Facilitatile prevazute la alin. (1), (2) si (5) se acorda angajatorilor in situatia in care tinerii NEET si persoanele din categoriile mentionate sunt inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.”

Dupa articolul 85^1 se introduce un nou articol, articolul 85^2, cu urmatorul cuprins:
“Art. 85^2. Masurile prevazute la art. 732, 74, 75, 80 si 85 se finanteaza, pe baza principiului aditionalitatii, conform art. 95 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului si Consiliului din 17 decembrie 2013, din fonduri externe nerambursabile si din fondurile publice nationale aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj.”

La articolului 93^4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Nu beneficiaza de suma prevazuta la alin. (1):
a) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute la acest alineat;
b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. 80 si art. 85 alin. (1) si (2), pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;
c) angajatorii care la data solicitarii acordarii sumei se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.”

Art. II. – Persoanele care solicita acordarea primelor de mobilitate prevazute la art. 74 si 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de drepturile prevazute de lege, in cuantumul si conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. III. – (1) Angajatorii care solicita acordarea masurilor de stimulare prevazute la art. 80, 85 si 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau care au incheiat conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, beneficiaza de aceste masuri de stimulare, in cuantumul si conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Prevederile art. 85 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, privind termenul de cel putin 18 luni nu se aplica angajatorilor care, la data intrarii in vigoare a art. I pct. 11, prin conventiile incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, aflate in derulare la aceasta data, au obligatia de a respecta alt termen.
(3) Conventiile incheiate in aplicarea prevederilor art. 80 si 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta isi produc efectele in conformitate cu prevederile legale in vigoare anterioare datei intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. IV. – In termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, va modifica in mod corespunzator Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. V. – Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOS

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor
varstnice,
Dragos-Nicolae Pislaru
Ministrul fondurilor europene,
Cristian Ghinea
Ministrul finantelor publice,
Anca Dana Dragu

Bucuresti, 28 septembrie 2016.
Nr. 60.

(Visited 1,343 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 9 = eleven

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.