Un salariat cu CIM cu timp partial de 1 ora/zi poate primi bonuri de masa?

Potrivit art.103 din Codul muncii, republicat, salariatul cu fractiune de norma este salariatul al carui numar de ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil.

Vezi Regulament intern: model si documente conexe

 

Iar la art.106, Codul muncii stabileste ca salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile. Drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

In ceea ce priveste tichetele de masa, art.1 alin.(1) din Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare,  prevede ca salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, denumite in continuare angajator, pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa. Tichetele de masa sunt emise fie pe suport hartie, fie pe suport electronic, sunt destinate exclusiv alocatiei individuale de hrana reglementate de prezenta lege si sunt suportate integral pe costuri de angajator.

Iar potrivit art.5 alin.(1)-(3) din Legea nr.142/1998, tichetele de masa pe suport hartie se distribuie lunar, in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare, de catre angajator. Angajatorul distribuie, pe salariat, un numar de tichete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea. Valoarea tichetelor de masa pe suport electronic este transferata lunar salariatilor, in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare, de catre unitatea emitenta de tichete de masa pe suport electronic, corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului incheiat de unitatea emitenta cu angajatorul.

La art.13 alin.(1) din Normele de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin HG nr.23/2015, aflam ca salariatii beneficiaza lunar de un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile in care sunt prezenţi la lucru in unitatea angajatorului, iar acest numar nu poate depasi numarul de zile lucratoare, stabilit potrivit art. 10.

Iar la art.35 din Norme aflam ca in cazul cumulului de functii, tichetele de masa pot fi acordate numai de catre angajatorii unde salariatii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii.

Prin urmare, din prevederile legale enumerate apreciem ca tichetele de masa se acorda la locul de munca unde salariatul are declarata functia de baza, in functie de numarul de zile lucrate si nu de orele lucrate pe zi.

(Visited 4,598 times, 6 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× seven = 42

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.