Concediul medical si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau boala profesionala: cine suporta indemnizatia si cum se calculeaza

Pe durata concediului medical  pentru incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca  care se suporta in primele 3 zile de incapacitate de catre angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca datorata accidentelor de munca si bolilor profesionale se acorda pe baza certificatului medical eliberat conform dispozitiilor legale.

Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media veniturilor salariale brute realizate in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului.

In cazul urgentelor medico-chirurgicale, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului.

In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca o constituie media veniturilor brute realizate lunar pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar brut din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia.

Pentru calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca se utilizeaza numarul de zile lucratoare din luna in care se acorda concediul medical sau, dupa caz, se solicita alte drepturi de asigurari sociale.

La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna in care se acorda dreptul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se vor avea in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 180 de zile in intervalul de un an, socotita din prima zi de concediu medical. In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicale si profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile. Medicul asiguratorului poate decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reluarea activitatii in acelasi loc de munca sau in alt loc de munca ori poate propune pensionarea de invaliditate.

Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, in functie de evolutia cazului si de rezultatele actiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPP.

In situatia in care medicul expert al asigurarilor sociale din sistemul public de pensii decide incadrarea intr-un grad de invaliditate, indemnizatia se va acorda pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a dat avizul de pensionare, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului medical, prevazuta mai sus.

Baza legala: art.19, art.32-38 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata.

(Visited 1,060 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× 4 = eight

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.