Se mai depune la Casa de Pensii declaratia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, la prima angajare?

Potrivit art.1 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garanteaza un ansamblu de servicii si prestatii in beneficiul persoanelor asigurate, in vederea promovarii sanatatii si a securitatii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale precum si in vederea diminuarii si compensarii consecintelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale (a se vedea art.2 din Legea nr.346/2002).

Conform art.5 din actul normativ mentionat, sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:
a) persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum si functionarii publici;
b) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit.a);
c) somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
d) ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale.

Prevederile prezentei legi nu se aplica personalului militar si civil angajat pe baza de contract si personalului asigurat in sistemul propriu al Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si in cel al Ministerului Justitiei – Administratia Nationala a Penitenciarelor.

Prevederile de mai sus sunt aplicabile si angajatilor romani care presteaza munca in strainatate din dispozitia angajatorilor romani, in conditiile legii. Au calitatea de asigurat si cetatenii straini sau apatrizii care presteaza munca pentru angajatori romani, pe perioada in care au, potrivit legii, domiciliul sau resedinta in Romania (a se vedea art.7 din Legea nr.346/2002).

Iar la art.6 alin.(1) din Legea nr.346/2002, republicata, aflam ca se pot asigura in conditiile legii, pe baza de contract individual de asigurare, si persoanele care se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
b) comanditati, administratori sau manageri;
c) membri ai asociatiei familiale;
d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane angajate in institutii internationale;
f) proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;
g) persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier;
h) membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;
i) alte persoane interesate, care isi desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice decat cele mentionate anterior.

Raporturile de asigurare, rezultate in temeiul legii si din contractele de asigurare, se stabilesc intre angajatori si asigurator, pentru persoanele asigurate obligatoriu prin efectul legii si intre asigurati si asigurator, pentru persoanele care se pot asigura pe baza de contract individual de asigurare. Astfel, calitatea de asigurat se dobandeste, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data incheierii contractului individual de munca, stabilirii raporturilor de serviciu in cazul functionarilor publici, validarii mandatului pentru persoanele care desfasoara activitati in functii elective, numirii in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, depunerii adeziunii in cazul membrilor cooperatori, inceperii practicii profesionale pentru someri, ucenici, elevi si studenti sau incheierii contractului individual de asigurare, dupa caz (a se vedea art.9 din Legea nr.346/2002).

Asiguratorul, potrivit legii, este Casa Nationala de Pensii Publice, denumita in continuare CNPP (a se vedea art.8 alin.(1) din Legea nr.346/2002).

Iar potrivit prevederilor art.10 din Legea nr.346/2002, republicata, in vederea incheierii asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale si a stabilirii cotei contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului, printr-o declaratie pe propria raspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala – CAEN, numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate in acest scop.

Modelul si continutul declaratiei prevazute mai sus se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a legii (aprobate prin Ordinul nr.450/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) si poate fi consultat aici: Anexa 1 – Declaratie-pe-proprie-raspundere-privind-asiguraea-pentru-accidente-de-munca-si-boli-profesionale.

Declaratia se depune la sediul asiguratorului, in termen de 30 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice sau a inceperii raporturilor de munca ori de serviciu intre parti, dupa caz.

In cazul modificarii uneia sau mai multor informatii din declaratia prevazuta mai sus, angajatorul are obligatia sa anunte asiguratorul in termen de 15 zile.

In cazul persoanei asigurate pe baza de contract individual de asigurare, odata cu incheierea contractului individual de asigurare, aceasta are obligatia de a depune o declaratie de venituri si de a comunica, in termen de 15 zile, asiguratorului orice modificare intervenita cu privire la situatia si statutul ei (a se vedea art.11 din Legea nr.346/2002).

Nedepunerea la termen a declaratiei prevazute mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 500 lei (a se vedea art.99 alin.(1) lit.a) din Legea nr.346/2002).

(Visited 1,286 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 9 = zero

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.