Ordinul nr.2263/2016 – procedura de transmitere a registrului public prin formularul M500

HG nr.877/2016 pentru modificarea si completarea HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale, publicata in Monitorul Oficial nr.963 din 28 noiembrie 2016, a adus o serie de modificari privind completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor printre care si introducerea registrului public.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

In completare, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.991 din 8 decembrie 2016 si Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 2263/2016 privind procedura de transmitere a datelor in registrul public.

Prin urmare, institutiile/autoritatile publice trebuie sa transmita datele cu privire la toate categoriile de personal platit din fonduri publice prin intermediul formularului M500, formular publicat recent pe site-ul ANAF.

Formularul M500 poate fi consultat si descarcat de aici.

Transmiterea datelor in registrul public se realizeaza lunar, pana la data de 25 (inclusiv) a lunii urmatoare pentru luna anterioara, in conformitate cu procedura de transmitere a datelor in registrul public. Prin exceptie, pentru luna noiembrie 2016, termenul pentru transmiterea datelor este de 10 zile de la data publicarii Ordinului nr.2263/2016 in Monitorul Oficial, adica pana pe 18 decembrie 2016.

Consulta aici HG nr.877/2016 pentru modificarea si completarea HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale.

Ordinul nr. 2263/2016 privind procedura de transmitere a datelor in registrul public prevede:

Avand in vedere:
– prevederile art. 7^1 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile art. III alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 877/2016 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale;
– prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Referatul de aprobare nr. 720/DGJ din 6 decembrie 2016,

in temeiul prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice emite urmatorul ordin:

Art. 1. – (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, institutiile/autoritatile publice transmit datele cu privire la toate categoriile de personal platit din fonduri publice, potrivit prevederilor art. III alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 877/2016, prin intermediul formularului M500.
(2) Transmiterea datelor se realizeaza lunar, pana la data de 25 (inclusiv) a lunii urmatoare pentru luna anterioara, in conformitate cu procedura de transmitere a datelor in registrul public, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru luna noiembrie 2016, termenul pentru transmiterea datelor mentionate la alin. (1) este de 10 zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 2. – (1) Prevederile prezentului ordin se aplica institutiilor/autoritatilor publice care au personal platit din fonduri publice, personal care exercita o functie in baza unui contract individual de munca si/sau de serviciu, a unui act administrativ de numire ori a unui altfel de act emis in conditiile legii.
(2) Institutiilor/Autoritatilor publice prevazute la alin. (1) le revine obligatia de a depune formularul M500 prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere a declaratiilor online, existent pe portalul e-guvernare.ro, la sectiunea “Acces rapid”, subsectiunea “Depunere declaratii”.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), institutiile/autoritatile de invatamant preuniversitar nu au obligatia completarii si depunerii formularului M500, datele referitoare la personalul aferent fiind preluate din aplicatia EduSal.edu.ro. Sunt excluse de la obligatia completarii datelor si depunerii formularului M500, conform prevederilor prezentului ordin, exclusiv acele institutii/autoritati publice de invatamant preuniversitar, care completeaza in prezent informatiile de salarizare in baza de date EDUSAL.

Art. 3. – (1) Institutiile/Autoritatile publice prevazute la art. 2 alin. (1) au obligatia de a accesa pe pagina de internet a Autoritatii Nationale de Administrare Fiscala (https://www.anaf.ro/), la sectiunea ANAF>Servicii online>Declaratii electronice>Descarcare declaratii (https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_ electronice/descarcare_declaratii), de unde vor descarca formularul M500 in format electronic (fisier PDF).
(2) Institutiile/Autoritatile publice prevazute la art. 2 alin. (1) pot obtine informatiile necesare pentru completarea formularului M500 consultand fisierul in format electronic numit “Ghidul_cu_instructiunile_de_completare_a_formularului_M500_ 06122016.PDF”, in format PDF, existent pe pagina de internet www.anaf.ro la sectiunea “Descarcare declaratii”: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_ electronice/descarcare_declaratii.
(3) Dupa ce formularul a fost completat, se va trece la autentificarea pe portalul e-guvernare.ro, sectiunea “Depunere declaratii”, prin utilizarea tokenului detinut, urmand a se incarca si a se transmite fisierul pdf cu xml atasat obtinut in urma validarii si semnarii cu certificat digital calificat, similar cu procedura de depunere a declaratiei ANAF 112.
(4) In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va transmite datele colectate la Inspectia Muncii.

Art. 4. – In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru angajatorii persoane fizice sau juridice de drept privat, cat si pentru institutiile/autoritatile publice se aplica in continuare prevederile legale cu privire la obligatia de completare si transmitere catre inspectoratele teritoriale de munca a datelor in Revisal, conform Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic, cu modificarile ulterioare.

Art. 5. – (1) In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, respectiv Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Administratia Nationala a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, sunt exceptate de la completarea formularului M500.
(2) Institutiile mentionate la alin. (1) au obligatia de a tine evidenta datelor prevazute la art. 7^1 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la personalul militar si la functionarii publici cu statut special, prin registre proprii de evidenta a personalului militar si a functionarilor publici cu statut special.

Art. 6. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Dragos-Nicolae Pislaru

Bucuresti, 8 decembrie 2016.
Nr. 2.263.

 

ANEXA

Procedura de transmitere a datelor in registrul public

Formularul M500 se completeaza de catre institutiile/autoritatile publice prevazute la art. 2 alin. (1) din ordin.

I. Depunerea M500
Formularul M500 se completeaza si se depune de institutiile/autoritatile publice, potrivit legislatiei in vigoare.

II. Termenul de depunere a declaratiei:
– pentru luna noiembrie 2016, in termen de 10 zile de la data publicarii ordinului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, institutiile/autoritatile publice au obligatia de a transmite datele cu privire la toate categoriile de personal platit din fonduri publice;
– lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru luna anterioara.

III. Detalii cu privire la depunerea formularului M500
1. Prima depunere
Rectificarea informatiilor deja transmise se face la nivel de persoana, prin retransmiterea tuturor informatiilor referitoare la aceasta. in situatia in care se realizeaza o rectificare, organul competent sa colecteze datele (Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala) va lua in considerare ultimele informatii primite cu privire la persoana respectiva.
2. Depunerile lunare
Pentru depunerile lunare se vor raporta in cuprinsul formularului M500 numai modificarile care au intervenit pe parcursul lunii calendaristice aferente depunerii formularului, in cadrul raportului de munca si/sau de serviciu al personalului platit din fonduri publice aferent, respectiv incetarii rapoartelor de munca si/sau de serviciu, acordarea sau modificarea de sporuri, modificari ale salariului, ale incadrarii sau orice alte asemenea situatii.

Tot in cadrul depunerilor lunare ale formularului M500 se vor raporta situatiile referitoare la incheierea unor noi raporturi de munca si/sau de serviciu.

Rectificarea datelor deja transmise se face la nivel de persoana, prin retransmiterea tuturor informatiilor referitoare la aceasta. in situatia in care se realizeaza o rectificare, organul competent sa colecteze datele (Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala) va lua in considerare ultimele informatii primite cu privire la persoana respectiva.

IV. Modul de depunere
Formularul M500 se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Pentru depunerea formularului M500, institutia/autoritatea publica trebuie sa detina un certificat digital calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata. Formularul M500 se completeaza cu ajutorul programului de asistenta disponibil gratuit pe portalul www.anaf.ro, sectiunea “Descarcare declaratii”.

V. Depunerea la sediul unitatilor fiscale
In situatia in care nu se poate realiza depunerea in mediul electronic, in mod exceptional, formularul M500 se depune la sediul organului fiscal, atat pe suport hartie, semnat de reprezentantul legal al institutiei/autoritatii publice, cat si pe suport CD sau USB.

 

(Visited 3,342 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


six + 9 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.