Oficial: termen limita depunere declaratii – 27 ianuarie 2017

Termenul limita pentru depunerea declaratiilor fiscale si plata creantelor scadente la 25 ianuarie 2017 s-a prelungit cu doua zile, pana pe 27 ianuarie 2017, conform OUG nr.7/2017, publicata in Monitorul Oficial nr.63 din 25 ianuarie 2017.

 

Vezi Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

 

Prelungirea cu doua zile a termenului limita pentru depunerea declaratiilor fiscale si plata creantelor scadente la 25 ianuarie 2017 vine la propunea ANAF, avand in vedere faptul ca luna ianuarie reprezinta varful anual de depunere, iar data de 25 ianuarie 2017 este precedata de 4 zile nelucratoare.

Reamintim  ca ziua de 23 ianuarie 2017 a fost stabilita ca zi libera pentru salariatii din sectorul public, in baza HG nr.28/2017 privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi libera, publicata in Monitorul Oficial nr. 55 din 18 ianuarie 2017. Iar ziua de 24 ianuarie este zi de sarbatoare legala in care nu se lucraeaza, conform prevederilor art.139 alin.(1) din Codul muncii, modificat de Legea nr.176/2016 pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.808 din 13 octombrie 2016.

Astfel, contribuabilii trebuie sa depuna pana vineri, 27 ianuarie 2017, inclusiv, la unitatile teritoriale ANAF (online sau la ghiseu, dupa caz), o serie  de declaratii fiscale si sa achite o serie de impozite. Vezi mai jos care sunt acestea.

TERMENUL

OBLIGATIA

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

BAZA LEGALA

vineri 27 ianuarie Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2017 si a modului de determinare a acesteia. Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent Legea 227/2015 art. 300 alin. (9)
vineri 27 ianuarie Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior Persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, solicita MFP aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale Legea 227/2015 art. 300 alin. (16)
vineri 27 ianuarie Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta Platitorii urmatoarelor venituri:
– din drepturi de proprietate intelectuala;
– din premii si jocuri de noroc;
– obtinute de nerezidenti;
– din alte surse
Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) si (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) si (6)
vineri 27 ianuarie Depunerea Declaratiei privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent – Formular 094 Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro Legea 227/2015 art. 322 alin. (6)
OPANAF 631/2016
vineri 27 ianuarie Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat – Formular 100 – lunar – Contribuabilii prevazuti in OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
– trimestrial – Contribuabilii prevazuti in OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
– alte termene – Contribuabilii prevazuti in OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 (vezi instructiunile de completare din formular)
OPANAF 587/2016
vineri 27 ianuarie Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate – Formular 112– pentru luna precedenta Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile prevazute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum si persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte. Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente.
Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului. Orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.
Legea 227/2015 art.147 alin.(1) si alin.(2)
OMFP 1045/2012
– pentru trimestrul precedent Contribuabilii prevazuti la art. 80 alin. (2) din Legea 227/2015 Legea 227/2015 art.147 alin(4)
OMFP 1045/2012
vineri 27 ianuarie Depunerea Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent – Formular 208 Notarii publici Legea 227/2015 art.113
OPANAF 892/2012
vineri 27 ianuarie Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta – Formular 224 Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania Legea 227/2015 art. 82 alin.(2)
OPANAF 3622/2015
vineri 27 ianuarie Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata – Formular 300 Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015
Lunar, trimestrial, semestrial, anual, dupa caz (vezi instructiunile de completare din formular)
Legea 227/2015 art.323 alin.(1)
OPANAF 588/2016
vineri 27 ianuarie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta – Formular 301 Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune. Legea 227/2015 art.324 alin.(2)
OPANAF 592/2016
vineri 27 ianuarie Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata – Formular 307 Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) si g) din Legea nr.227/2015 OPANAF 793/2016
vineri 27 ianuarie Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formular 311 Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA OPANAF 795/2016
vineri 27 ianuarie Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta – Formular 390 VIES Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015 Legea 227/2015 art. 325
OPANAF 591/2016
vineri 27 ianuarie Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta, pe trimestrul precedent – Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Vanzatorii pentru livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta Legea 227/2015 art.417 alin.(1)
HG 1/2016 titlul VIII pct.139 alin.(21)
vineri 27 ianuarie Depunerea Notificarii privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare – Formular 097 – pentru intrarea prin optiune in sistem: pana pe 25 ianuarie, persoanele care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent;
– pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul;
– persoanele impozabile care depasesc plafonul de 2.250.000 lei;
– persoanele impozabile care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare.
Legea 227/2015 art. 324
OPANAF 1503/2016
vineri 27 ianuarie Plata impozitului pe dividende in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale – Persoanele juridice care platesc dividende catre actionari sau asociati
– Persoanele juridice romane care distribuie/platesc dividende catre o persoana juridica romana conform art. 43 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
Legea 227/2015 art. 43 alin. (3), art. 97 alin. (7)
vineri 27 ianuarie Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata; in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, incepand cu prima luna in care se inregistreaza depasirea rezultatelor estimate. incasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plati pana la data de 25 a lunii urmatoare) Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line. OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii)
(Visited 834 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 3 = five

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.