Model decizie colectiva de majorare a salariului minim de la 1 februarie 2017

Reamintim ca incepand cu data de 1 februarie 2017 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza de la 1250 lei la 1450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, in medie, pe luna, in anul 2017, reprezentand 8,735 lei/ora, in baza HG nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.15 din 6 ianuarie 2017.

Angajatorii care au salariati platiti cu salariul minim pe economie au obligatia legala de a raporta majorarea salariului in registrul general de evidenta a salariatilor, in baza unui document, de regula act aditional. In practica se foloseste si decizia colectiva de majorare a salariului minim.

Iar potrivit art.4 alin.(2) din HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, orice modificare a  salariului de baza lunar brut si a sporurilor, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca, se inregistreaza in registrul privat (Revisal) si se transmite catre inspectoratul teritorial de munca in termenul prevazut la art. 17 alin. (5) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume in termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

Pana la modificarea si completarea HG nr.500/2011 prin HG nr.877/2016 (publicata in monitorul Oficial nr.963 din 28 noiembrie 2016), modificarile care se produceau ca efect al unui act normativ se inregistrau in registru in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora. Dupa modificare, aceasta prevedere o regasim doar la transmiterea datelor in registrul public, iar termenul de inregistrare in registrul public a situatiilor in care modificarea se produce ca efect al unui act normativ este de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora.

In cazul in care majorarea salariului minim se face prin decizie colectiva, apreciem ca inregistarea in registru a majorarii salariului in baza unei decizii colective se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat la cunostinta de continutul HG nr. 1/2017, dar nu mai tarziu de data de 1 februarie 2017.

Va prezentam mai jos un model de decizie colectiva de majorare a slalariului minim, extras din lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca“:

Antetul societatii

Decizie colectiva nr. ………/…………….
privind majorarea salariului de baza lunar brut1

 

Avand in vedere prevederile art.164 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata.
Avand in vedere dispozitiile HG nr……/………..2 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr. ……. din ………………… .
In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, reprezentantul legal al SC ……… SRL emite urmatoarea

Decizie:

Art.1. Incepand cu data de ……………, se modifica elementul J – Salariul – pct.1 al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi:
1. Salariul de baza lunar brut: ………… lei.
Art.2. Prezenta decizie se aplica salariatilor prevazuti in anexa 1, care face parte integrata din prezenta decizie.
Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de ……………………….3.

Angajator
SC …………… SRL
Reprezentant legal4 ,

Anexa 1

la Decizia colectiva nr. ………/…………….
privind majorarea salariului de baza lunar brut

Nr. crt. Nume si prenume salariat CNP Salariat Nr./data
contract munca
Functie Semnatura salariat
1
2
3
4
5

Atentie! Stabilirea salariului de baza sub nivelul celui stabilit de HG nr.1/2017 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei pentru fiecare contract individual de munca in care salariul minim este stabilit sub cel mentionat in actul normativ, in masura in care, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune.

Iar netransmiterea majorarii salariului minim in registru in termenele prevazute mai sus constituie contraventie si se sanctioneza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 6,518 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− six = 3

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.