Concediul si indemnizatia de risc maternal: cum se calculeaza si ce contributii se retin in 2017

Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca care la art.9 prevede ca in cazul in care in urma evaluarii privind riscurile la care pot fi expuse la locurile lor de munca se evidentiaza un risc pentru securitatea sau sanatatea salariatelor gravide, care au nascut recent sau care alapteaza sau o repercusiune asupra sarcinii sau alaptarii, angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca, printr-o modificare temporara a conditiilor de munca si/sau a programului de lucru al salariatei in cauza, sa fie evitata expunerea acesteia la riscurile evidentiate, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.

*(EDITABIL)145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate la zi
*(EDITABIL)Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL)Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare , actualizat la zi

Daca modificarea conditiilor de munca si/sau a programului de lucru nu este posibila ori nu poate fi realizata din motive bine intemeiate, angajatorul va lua masuri pentru a o repartiza la alt post de lucru fara riscuri pentru sanatatea ori securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii ori a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.

Iar potrivit prevederilor art.10 din OUG nr.96/2003, in cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv, nu poate sa indeplineasca aceste obligatii, salariatele gravide, care au nascut recent sau care alapteaza au dreptul la concediu de risc maternal, dupa cum urmeaza:
a) salariatele gravide – inainte de data solicitarii concediului de maternitate;
b) salariatele care au nascut recent sau care alapteaza – dupa data revenirii din concediul de lauzie obligatoriu, in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau, in cazul copilului cu dizabilitati, pana la 3 ani.

Concediul de risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile, de catre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical in acest sens.

Concediul de risc maternal nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

In completare, art.58 din Normele de aplicare a OUG nr.158/2005 prevede ca certificatele de concediu de risc maternal se elibereaza de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice, pe o durata totală de maximum 120 de zile calendaristice, in intregime sau fractionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au nascut recent sau care alapteaza.

Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare. Indemnizatia acordata pe durata concediului de risc maternal, in cuantum de 75% din baza de calcul stabilita conform prevederilor art. 10 din OUG nr.158/2005, se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (art.31 alin.(2)-(4) din OUG nr.158/2005).

In sensul prevederilor art.2 lit.c)-e) din OUG nr.96/2003:
salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare;
salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie si solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege, anexand un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut;
salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie, isi alapteaza copilul si anunta angajatorul in scris cu privire la inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexand documente medicale eliberate de medicul de familie in acest sens.

Potrivit art.10 din OUG nr.158/2005, baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din OUG nr.158/2015, veniturile care se iau in considerare sunt:
a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, pentru perioadele prevazute la art. 8 alin. (2) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a) si b) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de pensie de invaliditate sau au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
c) indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, respectiv indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. c) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.

Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare. La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

Mai jos redam modul de calcul a indemnizatiei de risc maternal si a stabilirii contributiilor datorate:

Indemnizatia de risc maternal neta = cuantumul indemnizatiei de risc maternal – CAS (contributia de asigurari sociale).

Cuantumul indemnizatiei de risc maternal = media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei * 75% * numarul de zile lucratoare din concediul medical.

Media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei = baza de calcul a indemnizatiei / zile baza de calcul.

Baza de calcul a indemnizatiei de risc maternal = suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii.

Zile baza de calcul = numarul total de zile lucratoare pentru care s-a achitat contributia in ultimele 6 luni.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de risc maternal este de 75% din baza de calcul.

Indemnizatia de risc maternal nu se impoziteaza (art.62 lit.c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal).

CAS (pensie – angajator si asigurat) = pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator sau din FNUASS, potrivit legii, primite pe perioada in care persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical (art.139 alin.(1) lit.o) din Legea nr.277/2015 privind Codul fiscal).

Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale: pe perioada in care persoanele fizice pentru care angajatorii acestora beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza de calcul al contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale o reprezinta salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical (pct.28 alin.(4) de la Cap.VI – Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din Normele de aplicare a Codului fiscal).

Indemnizatia de risc maternal se suporta din FNUASS prin urmare aceasta nu se cuprinde in baza de calcul a contributiei de asigurari pentru somaj, datorata de asigurat si angajator; a contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorata de asigurat si angajator; a contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator, a contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, datorata de angajator.

Salariul minim brut pe tara incepand cu data de 01.02.2017 este de 1450 lei ( HG nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata).

Intrucat nu s-a aprobat inca bugetul pentru anul 2017, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este, momentant, cel din 2016, si anume 2681 lei.

(Visited 9,743 times, 2 visits today)

9 Responses to Concediul si indemnizatia de risc maternal: cum se calculeaza si ce contributii se retin in 2017

 1. Dyalema says:

  Bună ziua.M-am întors la serviciu înainte de împlinirea de 1an10luni a copilului și beneficiez de stimulentul de inserție. Însă sunt însărcinată iar mediul de lucru nu este recomandat de către medicul de medicina muncii, așadar voi intra în concediu de risc. Mai beneficiez de stimulentul de inserție în perioada concediului de risc maternal? Mulțumesc!

 2. Buna ziua,

  Pe perioada concediilor medicale acordate in baza OUG nr.158/2005 persoana in cauza poate beneficia de stimulentul de insertie. A se vedea in acest sens pct.19 din Anexa 1 la ORDINUL nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010, aprobate prin HG nr. 52/2011.

 3. Dan says:

  Buna ziua,
  In luna septembrie soția mea se va reîntoarce la munca după concediu îngrijire copil pana la vârsta de doi ani. Ea este însărcinata, acum, și medicul ginecolog deja i-a spus ca sa își ia gândul de la munca. Va fi o perioada de 1 săptămâna doua pana când vor fi perfectate hârtiile pentru concediu de risc maternal. In acest timp va avea contract de munca la doua firme, la fiecare cu câte 8 ore, la cea de-a doua firma fiind un contract nou, în care se admite ca se va ocupa de activitate în același interval orar ca la prima firma.
  Cum se va calcula concediul de risc maternal la ambele firme, ținând cont ca la a doua firma se va angaja după ce încetează concediul de creștere copil.

 4. Just me says:

  O gravida ce este trimisa de la locul de munca in concediu de risc maternal (datorită condițiilor de munca ce ar putea sa ii dăuneze atât ei cat și bebelușului) se poate angaja la o alta companie pe o alta pozitie pana la intrarea in concediu maternal?

 5. Alina says:

  Buna seara! Daca ibttu in concediu de risc maternal si salariul meu se compune din salariu de baza plus norma de hrana cum se calculeaza indemnizatia de risc?. Multumesc.

 6. Dana says:

  Dan sunt curioasa, ai primit concediu de risc maternal de la ambele locuri de munca? Sunt angajata cu 2 ore la o firma si 8 ore la alta firma. dar la cel cu part time inca nu am un an de cand lucrez.

 7. Raluca says:

  Buna. Din aceasta luna voi intra in concediu de risc maternal (pentru 3 luni, fara intrerupere) dupa care voi continua direct cu concediu de sarcina si lauzie (pentru 4 luni). Incercand sa fac un calcul al veniturilor urmatoare, m-am lovit de urmatoarea nelamurire: baza de calcul stabilita pentru prima luna de concediu de risc va fi aceeasi si pentru lunile urmatoare (risc si concediu sarcina si lauzie) sau se va recalcula in fiecare luna? Cineva mi-a spus ca, daca aceste concedii au continuitate, se mentine aceeasi baza de calcul stabilita initial… insa nu sunt sigura… Multumesc.

 8. bogdan petrache says:

  Riscul maternal este 75% din media ven brute din ultimele 6 luni si veti avea 3 luni inteleg, cu aceeasi baza de calcul. Dupa care, SL este 85% platita, iar in baza de calcul vor intra ven din RM 3 luni, plus alte 3 luni din urma. Ambele se suporta integral FNUASS si nu se impoziteaza. Va trage un pic in jos RM, in ba za de calcul a SL.: raspuns oferit de Otilia Moca, in grupul nostru de pe facebook

 9. CORINA-SOFIA says:

  Buna.In timp ce beneficiam de stimulentul de insertie,am intrat in concediu de risc maternal,iar apoi in pre si postnatal.Este ok ca mi s-a continuat plata acestui stimulent ,sau trebuie sa returnez banii pe toata aceasta perioada?Cei de la AJPIS spun ca trebuei sa returnez suma incasata ,deoarece concediul de risc maternal,pre si postnatal nu sunt venituri supuse impozitului.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× 2 = twelve

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.