Model decizie de punere in aplicare a regulamentului intern

Regulamentul intern este documentul solicitat de inspectorii de munca atat in cazul unui control in domeniul relatiilor de munca cat si in cazul unui control in domeniul securitatii si sanatate in munca.

Regulamentul intern este documentul prin care angajatorul stabileste regulile de desfasurare a activitatii in unitate, cu conditia ca acestea sa nu contravina legii, sindicatul sau reprezentantii salariatilor fiind doar consultati. Iar intocmirea regulamentului intern este obligatorie la nivelul fiecarui angajator, potrivit prevederilor art.246 din Codul muncii.

Orice modificare ce intervine in continutul regulamentului intern trebuie adusa la cunostinta salariatilor. Regulamentul intern produce efecte fata de salariatii angajatorului din momentul incunostintarii acestora cu privire la continutul regulamentului intern si nu de la o data stabilita de angajator. Nu este ca si in cazul contractului colectiv de munca incheiat la nivelul unitatii care se aplica de la data inregistrarii lui la ITM sau de la o data ulterioara stabilita de parti.

RI 2017Va propunem un model de decizie de punere in aplicare a regulamentului intern, extras din lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe”:

 

 

 

 

Antetul societatii

 

Decizie

Nr. ………….. din ………………….

de punere in aplicare a regulamentului intern al SC …………. SRL

 

In scopul stabilirii la nivelul SC ……….. SRL a regulilor de protectia, igiena si securitatea in munca, a drepturilor si obligatiilor angajatorului si ale salariatilor, a procedurii de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor, a regulilor concrete privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile si a modalitatilor de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale specifice;

In temeiul dispozitiilor art.241 – 246 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii;

Reprezentantul legal al SC ……… SRL  emite urmatoarea

Decizie

Art.1  Incepand cu data de …………… intra in vigoare regulamentul intern al SC ……. SRL, parte integranta din prezenta decizie. De la aceasta data se abroga anteriorul regulament intern.

Art.2 Cunoasterea si respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru toti salariatii societatii.

Art.3 Regulamentul intern isi produce efectele fata de salariati din momentul incunostiintarii acestora.

Art.4 Orice modificare care va interveni in continutul regulamentului intern, in baza modificarilor prevederilor legale sau la initiativa angajatorului, va fi supusa procedurii de informare a salariatilor. Daca modificarile vor fi substantiale, regulamentul intern va fi revizuit, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art.5 Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau. Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii formulate.

Art.6 Regulamentul intern se afiseaza la sediul unitatii dar si la punctele de lucru, dupa cum urmeaza: un exemplar pentru sediu, cate un exemplar pentru …………………..[1], in conformitate cu schema de personal aprobata de conducerea unitatii.

Art.7 Sefii punctelor de lucru/compartimentelor functionale ale unitatii vor aduce la cunostinta fiecarui angajat, sub semnatura, continutul regulamentului intern si vor pune la dispozitia acestora, la cerere, in vederea documentarii si consultarii, exemplare din regulamentul intern.

 

Angajator

SC……………… SRL

Reprezentant legal,

…………………………

Cu rol consultativ,

Sindicatul ……………/Reprezentantii salariatilor

 …………………………………..

…………………….

[1] Se vor completa locurile de munca la care se va afisa regulamentul intern.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 3,170 times, 4 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.