Cine poate intocmi, completa si transmite Revisalul?

Potrivit prevederilor HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii persoane fizice sau persoane juridice de drept privat pot nominaliza prin decizie scrisa una sau mai multe persoane pentru intocmirea, completarea si transmiterea datelor in registrul de evidenta a salariatilor sau pot externaliza serviciul de intocmire, completare si transmitere a datelor in registrul privat prin incheierea de contracte de prestare de servicii cu prestatori care isi desfasoara activitatea in conditiile prevederilor legale in vigoare.

 

*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe

 

Mai exact, HG nr.500/2011 prevede la art.2 alin.(7) ca intocmirea, completarea si transmiterea datelor in registrul privat/public se realizeaza de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajatori persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, de catre persoanele care au aceste atributii stabilite prin fisa postului, in cazul institutiilor/autoritatilor publice, si de catre prestatorii de servicii de intocmire, completare si transmitere a datelor in registrul privat.

Astfel, apreciem ca angajatorii pot nominaliza, prin decizie scrisa, una sau mai multe persoane din interiorul societatii, angajate in baza unor contracte individuale de munca, pentru intocmirea, completarea si transmiterea datelor in registru sau, dupa caz, pot contracta serviciul de intocmire, completare si transmitere a datelor in registrul privat prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori care isi desfasoara activitatea in conditiile prevederilor legale in vigoare.

In situatia nominalizarii interne, legiuitorul prevede obligatia existentei unei decizii scrise, decizie care nu se inregistreaza la inspecoratul teritorial de munca ci se pastreaza la unitate si se prezinta inspectorilor de munca in cazul unui control.

In situatia externalizarii serviciului de intocmire, completare si transmitere a datelor in registrul privat, intre angajator si prestatorul extern se va incheia un contract de prestare servicii.

Prestatorii prevazuti mai sus nu pot subcontracta, la randul lor, serviciile de transmitere a datelor in registrul privat incredintate de angajator. In caz contrar, pot fi sanctionati cu amenda de la 3000 lei la 6000 lei.

In cazul in care angajatorii incheie contracte de prestare servicii pentru serviciile prevazute mai sus, angajatorii persoane fizice sau persoane juridice de drept privat au obligatia de a notifica, in scris, inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul/domiciliul despre incheierea contractelor, precum si datele de identificare ale prestatorului, anterior transmiterii de catre prestator a datelor in registrul privat.

Obligatia transmiterii catre inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul/domiciliul a datelor in registru dupa incheierea fiecarui contract individual de munca dar si raspunderea pentru corectitudinea datelor transmise in registre revine in exclusivitate angajatorilor. Contractarea serviciului de intocmire, completare si transmitere a datelor in registrul privat nu exonereaza angajatorul de obligatiile stabilite de prevederile hotararii.

Completarea registrului privat public de catre alte persoane decat cele prevazute mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3000 lei la 6000 lei.

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3000 lei la 6000 lei si nerespectarea obligatiei de catre angajatori de a notifica in scris inspectoratele teritoriale de munca despre incheierea contracteleor de prestare servicii anterior transmiterii de catre prestator a datelor in registrul privat.

Angajatorii sau, dupa caz, prestatorii care completeaza si transmit datele in registru au obligatia sa prelucreze datele cu caracter personal ale salariatilor/persoanelor platite din fonduri publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Amintim ca angajatorii care au infiintat sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta incadrarii personalului, pot delega acestora si competenta intocmirii, completarii si transmiterii datelor in registrul privat/public in numele angajatorului.

Au obligatia de a intocmi, completa si transmite datele in registrul privat/public la inspectoratul teritorial de munca si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state in Romania, respectiv, dupa caz, institutele culturale si reprezentantele comerciale si economice ale altor state in Romania, pentru personalul angajat local care are cetatenia romana sau resedinta permanenta in Romania.

Baza legala: art.2 si art.9 alin.(3) din HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 2,422 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.