Dosarul personal al salariatului: obligatia angajatorului privind eliberarea actelor din dosar si termenul de eliberare

Pana la data de 31.12.2010 (inclusiv) vechimea in munca s-a dovedit cu carnetul de munca. Ulterior datei mentionate, vechimea in munca se dovedeste cu documente (adeverinte) eliberate de angajatori potrivit registrului general de evidenta a salariatilor – stabilit in scopul inlocuirii carnetelor de munca[1].

Potrivit art.40 alin.(2) lit.h) din Codul muncii, angajatorul are obligatia sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului[2].

Iar conform art.34 alin.(5) din acelasi act normativ, la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate[3].

Prin urmare, la solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa ii elibereze acestuia un extras din registrul privat/public, datat si certificat pentru conformitate, sau o adeverinta  care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul privat/public si din dosarul personal/profesional in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii[4]. In caz contrar, angajatorul risca amenda intre 300 si 1000 lei[5].

Angajatorul este obligat sa elibereze salariatului sau fostului salariat, la solicitarea scrisa, si copii ale docuemntelor existente in dosarul personal/profesional.

Documentele se elibereaza in copie certificata de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul.

Daca pana la data publicarii in Monitorul Oficial a HG nr.877/2016 pentru modificarea si completarea HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale[6],  angajatorul avea posibilitatea sa elibereze salariatilor adeverinta de vechime doar la cerere, de la aceasta data angajatorul are obligatia ca la data incetarii contractului de munca sa elibereze salariatului a carui contract de munca a incetat o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate. In caz contrar, angajatorul risca amenda intre 300 si 1000 lei[7].

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor angajatorilor persoane fizice sau juridice de drept privat si autoritatilor/institutiilor publice se fac de catre inspectorii de munca.

Atentie! Contravenientul poate achita in cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzilor contraventionale prevazute mai sus.

In masura in care, din motive obiective, angajatorul se afla in imposibilitatea de a elibera documentele prevazute mai sus, salariatul sau fostul salariat are dreptul sa interogheze, sa solicite si sa obtina de la Inspectia Muncii date din registrul privat/public cu privire la activitatea pe care a desfasurat-o in calitate de angajat/persoana platita din fonduri publice, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, intr-un termen de 5 zile de la data solicitarii.

DOSARUL-PERSONAL-AL-SALARIATULUI

 

Extras din lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare“, actualizata 2017, in care gasiti actele care ar trebui sa se regaseasca in dosarul personal al salariatului, dar si 54 de modele si formulare necesare si indicatii privind completarea lor.

 

 

…………

[1] Decretul nr.92/1976 privind carnetul de munca, publicat in Buletinul Oficial nr.37 din 26 aprilie 1976, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogat la data de 1 ianuarie 2011 (art.281 alin.(3) din Legea nr.53/2003, republicata).

[2] A se vedea art.40 alin.(2) lit.h) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

[3] A se vedea art.34 alin.(5) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

[4] A se vedea art.8 alin.(4^2) din HG nr.500/2011 privind registrul general de evident a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

[5] A se vedea art.9 alin.(5) din HG nr.500/2011 privind registrul general de evident a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

[6] HG nr.877/2016 pentru modificarea si completarea HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale a fost publicata in Monitorul Oficial nr.963 din 28 noiembrie 2016 si este in vigoare de la data publicarii.

[7] A se vedea art.9 alin.(5) din HG nr.500/2011 privind registrul general de evident a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 1,139 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.