Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale – info util ANAF 2017

ANAF informeaza ca, pentru obligatiile fiscale restante, pot beneficia de facilitatile la plata acestora prevazute de Codul de procedura fiscala aprobat prin Legea nr. 207/2015.

Procedura de acordare a esalonarii la plata, documentele justificative necesare, precum si Procedura de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organele fiscale subordonate ANAF sunt aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 90/2016.

In continuare prezentam, la modul general, avantajele accesarii unei esalonari la plata, conditiile si situatiile specifice de acordare a esalonarii.

1. Avantajele derularii unei esalonari la plata

a) neinceperea sau suspendarea executarii silite pentru:

– obligatiile esalonate

– obligatiile care constituie conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii, respectiv obligatii cu termene de plata ulterioare datei comunicarii deciziei de esalonare, diferentele rezultate din declaratii rectificative, obligatii restante nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare si necuprinse în esalonare, obligatii pentru care a incetat suspendarea executarii dupa comunicarea deciziei de esalonare etc.

In cazul popririi bancare, suspendarea executarii silite are ca efect:

– mentinerea indisponibilizarii asupra sumelor existente in cont la data comunicarii adresei de suspendare, contribuabilul putand efectua plati din acestea numai pentru plata obligatiilor de care depinde mentinerea esalonarii;

– incetarea indisponibilizarii in privinta incasarilor viitoare.

In cazul tertilor popriti, suspendarea executarii silite are ca efect incetarea indisponibilizarii sumelor datorate de acestia contribuabililor.

Suspendarea executarii silite in cazul sechestrelor are ca efect oprirea procedurii de executare silita asupra bunurilor ce fac obiectul sechestrelor.

b) posibilitatea participarii la licitatiile publice deoarece obligatiile esalonate la plata nu sunt considerate obligatii fiscale restante daca se afla in termenul de plata prevazut in graficul de esalonare;

c) amanarea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate, in vederea anularii la finalizarea esalonarii;

d) necalcularea si nedatorarea penalitatilor de intarziere pe perioada esalonarii la plata cu exceptia situatiei privind achitarea cu intarziere a ratei de esalonare.

2.Conditii generale cumulative de accesare a unei esalonari la plata

Contribuabilii care solicita esalonarea trebuie:

– sa aiba toate declaratiile fiscale depuse la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

– sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti;

– sa aiba capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare;

– sa nu fie in procedura insolventei sau in dizolvare;

– sa nu se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara, conform Codului de procedura fiscala.

3. Garantii

In termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, debitorul trebuie sa constituie garanții pe perioada esalonarii la plata a obligatiilor fiscale.

Tipuri de garantii:

– mijloace banesti consemnate pe numele debitorului la dispoziția organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului sau scrisoare de garanție/polița de asigurare de garanție (valoarea trebuie sa acopere sumele esalonate si dobanzile pe perioada esalonarii);

– sechestrul asigurator asupra bunurilor proprietate a debitorului;

– contract de ipoteca sau gaj in favoarea organului fiscal, avand ca obiect bunuri proprietate a unei terte persoane. Aceste bunuri trebuie sa fie libere de orice sarcini, cu exceptia cazului in care acestea sunt sechestrate exclusiv de catre organul fiscal competent, daca valoarea bunului este ecoperitoare pentru obligatiile tertului si pentru garantarea obligatiilor ce se esaloneaza.In acest caz, ipoteca se instituie numai pentru un singur contribuabil.

Valoarea garantiilor reale trebuie sa acopere sumele esalonate, dobanzile pe perioada esalonarii, plus un procent intre 4 si 16%, in functie de perioada de esalonare, respectiv 2,3,4 sau 5 ani.

In cazul ipotecii mobiliare, bunul trebuie sa nu aiba durata de functionare expirata conform Legii nr. 15/1994, cu exceptia situatiei in care bunurile au fost supuse reevaluarii potrivit regulilor contabile.

In cazul bunurilor oferite pentru sechestru asiguratoriu care sunt deja ipotecate sau gajate valoarea lor trebuie sa acopere atat valoarea pentru garantarea obligatiilor esalonate, cat si valoarea pentru care sunt constituite eventuale ipoteci/gajuri in favoarea altor creditori.

Important! Nu trebuie sa constituie garantii:

– institutiile publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile și completarile ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006, cu modificarile și completarile ulterioare, dupa caz;

– autoritatile/serviciile publice autonome infiintate prin lege organica;

– unitatile și institutiile de drept public prevazute la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea știintifica și dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile și completarile ulterioare;

– institutiile de invatamant superior de stat.

4. Situatii specifice

Exceptand situatia contribuabililor care nu au obligatia constituirii de garantii, se disting mai multe situatii de acordare a esalonarii la plata, in functie de starea patrimoniala a contribuabilului si de nivelul obligatiilor de plata, astfel:

* persoane juridice cu obligatii fiscale de pana la 20.000 lei

– sunt exceptate de la constituirea de garantii;

– perioada de esalonare este de cel mult 5 ani;

– beneficiaza de amanarea la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata, in vederea anularii.

*persoane juridice cu obligatii fiscale in cuantum mai mare sau egal cu 20.000 lei:

– constituie garantii;

– perioada de esalonare este de cel mult 5 ani;

– beneficiaza de amanarea la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata, in vederea anularii.

*debitori care nu detin bunuri in proprietate si care nu constituie garantii:

– perioada de esalonare este de cel mult 5 ani;

– penalitatile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale esalonate nu se amana la plata si se includ in esalonare, deci nu pot fi anulate.

*debitori care detin bunuri in proprietate, dar sunt insuficiente pentru a constitui garantiile prevazute de lege:

– constituie garantii la valoarea bunurilor detinute;

– perioada de esalonare este de cel mult 5 ani indiferent de cuantumul obligatiilor fiscale;

– penalitatile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale esalonate nu se amana la plata si se includ in esalonare, deci nu pot fi anulate.

* debitori care, desi detin bunuri in patrimoniu, nu pot constitui garantii intrucat sunt gajate si/sau ipotecate in totalitate in favoarea altor creditori si nu aduc nici garantii constituite in favoarea lor de un tert:

– perioada de esalonare este de cel 6 luni indiferent de cuantumul obligatiilor fiscale;

– penalitatile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale esalonate nu se amana la plata si se includ in esalonare, deci nu pot fi anulate.

5. Prevederi speciale aplicabile contribuabililor incadrati in categoria contribuabililor cu risc fiscal mic

Un contribuabil este incadrat de organul fiscal in categoria contribuabililor cu risc fiscal mic daca indeplineste urmatoarele criterii de incadrare :

– nu are fapte inscrise in cazierul fiscal;

– niciunul dintre administratori și/sau asociati nu a detinut, in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declanșata procedura insolventei și la care au ramas obligatii fiscale neachitate;

– nu se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului sau in registre tinute de instante judecatorești competente;

– nu are obligatii fiscale restante mai mari de 6 luni;

– nu a inregistrat pierderi contabile in fiecare an din ultimii 3 ani consecutivi

– in cazul persoanelor juridice, sa fi fost infiintate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii.

Conditii de acordare a esalonarii:

– depunerea cererii la organul fiscal;

– sa indeplineasca conditiile generale cu exceptia conditiei referitoare la dificultatea financiara;

– sa constituie garantii in valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul esalonarii precum si a penalitatilor ce pot face obiectul amanarii la plata.

Important! Perioada de acordare a esalonarii pentru contribuabilii incadrati in categoria contribuabililor cu risc fiscal mic este de maximum 12 luni

Sursa: AJFP Valcea

Iti recomandam lucrarea Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizata 2017, in care gasesti actele care ar trebui sa se regaseasca in dosarul personal al salariatului, dar si 54 de modele si formulare necesare si indicatii privind completarea lor. Detalii aiciDOSARUL-PERSONAL-AL-SALARIATULUI

(Visited 1,531 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


1 × two =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.