Depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale – comunicat oficial ANAF

ANAF informeaza contribuabilii ca prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 166/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 86/31.01.2017, au fost aprobate principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.


Categorii de contribuabili
In functie de criteriile de marime prevazute la pct. 9 alin. (2) din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatile se grupeaza in trei categorii: microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari.
1. Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.
2. Entitatile mici sunt entitatile care, la data bilantului, nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

3. Entitatile mijlocii si mari sunt entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Important! Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2016, incadrarea in criteriile de marime prevazute anterior, dupa caz, se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar curent.

Termene de depunere
1.Situatii financiare anuale
Societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitati din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, sediile permanente desemnate prevazute la articolul 7 din OMFP 166/2017 – depun situatii financiare anuale in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar pana cel tarziu la data de 30 mai 2017.

Celelalte persoane prevazute la aricolul 1 alineatele (1) – (3) din Legea nr. 82/1991, printre care si asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial – depun situatii financiare anuale in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar pana cel tarziu la data de 2 mai 2017.

Operatorii economici incadrati ca microentitati intocmesc situatii financiare anuale aferente anului 2016, compuse din:
– bilant prescurtat, F10
– contul prescurtat de profit si pierdere, F20
– date informative, F30
– situatia activelor imobilizate, F40

Operatorii economici incadrati ca entitati mici intocmesc situatii financiare anuale aferente anului 2016, compuse din:
– bilant prescurtat, F10
– contul de profit si pierdere, F20
– date informative, F30
– situatia activelor imobilizate, F40
– note explicative la situatiile financiare anuale.
– optional, se pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Operatorii economici, incadrati ca entitati mijlocii si mari intocmesc situatii financiare anuale aferente anului 2016, compuse din:
– bilant, F10
– contul de profit si pierdere , F20
– date informative, F30
– situatia activelor imobilizate, F40
– situatia modificarilor capitalului propriu;
– situatia fluxurilor de trezorerie;
– notele explicative la situatiile financiare anuale.

2. Raportari contabile anuale
Subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European depun raportari contabile anuale in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar pana cel tarziu la data de 30 mai 2017.

Persoanele juridice aflate in lichidare depun raportari contabile anuale in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic pana cel tarziu la 31 martie 2017.

Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata – depun raportari contabile anuale in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar pana cel tarziu la data de 30 mai 2017.

Completare si depunere
Situatiile financiare anuale se completeaza cu ajutorul programului de asistenta care este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice, categoria Descarcare declaratii, meniul Situatii financiare anuale/Raportari anuale an 2016. Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2016 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in format hartie si in format electronic sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, impreuna cu formularele listate sau se transmit in format electronic, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Formatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2016, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier pdf avand atasat un fisier xml (care contine formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40), la care trebuie atasat si un fisier cu extensia zip.

Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar, dupa caz, raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile, declaratia scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea contabilitatii, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului pdf la care este atasat fisierul zip.

Fisierul zip atasat situatiilor financiare anuale nu va contine parola.
ANAF reaminteste contribuabililor care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare ca au avut obligatia sa depuna, in acest sens, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, in termen 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar 2016, respectiv 1 martie 2017.

Sursa: ANAF

(Visited 4,185 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


2 + = seven

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.339 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.