O societate neplatitoare de TVA isi propune sa presteze servicii pentru parteneri UE. Mai trebuie sa isi ia cod special pentru operațiunile respective, daca s-a scos inscrierea in ROI?

In conformitate cu prevederile art. 317 alin.1 lit.b, persoana impozabila neinregistrata in scop TVA (societate comerciala in cazul dvs care efectueaza prestari de servicii pentru care locul prestarii este in UE in conformitate cu art.278 alin.2 are obligatia de a solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiuni intracomunitare.

Ca regula generala locul prestarii se stabileste ca fiind locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice.
Pentru serviciile prestate catre beneficiari stabiliti in UE dar pentru care locul prestarii este considerat a fi Romania nu exista obligatia de inregistrare in scop TVA in conformitate cu art. 317 alin.1 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. Inregistrarea se efectueaza prin depunerea la organul fiscal de administrare a formularului 091. Prestarile de serivicii intracomunitare se raporteaza in declaratia recapitulativa 390 .
Prin eliminarea Registrul Operatorilor Intracomunitari nu s-a eliminat decat o obligatie administrativa a persoanelor impozabile care sunt inregistrare in scopuri TVA. Prin obtinerea codului special de taxa, societatea neinregistrata in scop TVA va fi validata in sistemul VIES ca autorizata sa efectueze operatiuni intracomunitare.

Temeiuri legale care au stat la baza formularii prezentului raspuns:

ART. 317 – Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii
(1) Are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol
b) persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, neinregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 316 si care nu este deja inregistrata conform lit. a), c) sau d) ori a alin. (2), daca presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 307 alin. (2), inainte de prestarea serviciului;

Norme metodologice
(4) Inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 317 alin. (1) lit. b) si c) din Codul fiscal se solicita numai de persoanele care nu sunt deja inregistrate conform art. 316 din Codul fiscal sau pentru achizitiile intracomunitare de bunuri conform art. 317 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal si numai in cazul serviciilor intracomunitare pentru care se aplica prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentul acestui articol din legislatia altui stat membru, altele decat cele scutite de taxa. Inregistrarea respectivei persoane conform acestui articol se considera valabila de la data solicitarii inregistrarii.

Nu solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal, persoanele impozabile care realizeaza servicii care se incadreaza in oricare din prevederile art. 278 alin. (3) – (7) din Codul fiscal, sau servicii pentru care se aplica prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, dar care nu sunt servicii intracomunitare, respectiv sunt prestate de o persoana impozabila din Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii ori sunt prestate de o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii in beneficiul unei persoane impozabile stabilite in Romania.

ART. 278 – Locul prestarii de servicii
(2) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.

14. (1) Pentru stabilirea locului prestarii serviciilor potrivit prevederilor art. 278 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, se are in vedere notiunea de persoana impozabila, astfel cum este aceasta definita din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata. Identificarea altor elemente, cum ar fi faptul ca persoana impozabila realizeaza operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata sau ca aceasta aplica regimul special de scutire pentru intreprinderi mici, nu influenteaza modul in care regulile care guverneaza locul prestarii se aplica atunci cand persoana impozabila presteaza sau primeste servicii.

Norme metodologice
(2) In aplicarea art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, sediu fix inseamna sediul definit la art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care se caracterizeaza printr-un grad suficient de permanenta si o structura adecvata ca resurse umane si tehnice care ii permit sa primeasca si sa utilizeze serviciile care sunt furnizate pentru necesitatile proprii ale sediului respectiv.

Sursa: Ceccar Suceava

(Visited 856 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 3 = six

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.